ΚΕΙΜΕΝΑ  ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος

Βλέποντας ο Θεός, ότι αυτά που κατορθώνεις εσύ με τη δύναμη τα αποδίδεις στο Θεό,

και Αυτός με τη σειρά Του σου χαρίζει τα δικά Του, τα πνευματικά, τα Θεία»

Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης

Ενθυμούμαι, μία φορά που η θλίψη προσπαθούσε να εξαντλήσει την ψυχή μου

είχα καθίσει εκεί στη γωνία και προσπαθούσα να μη σκέφτομαι

αλλά να προσεύχομαι. Όταν σκεφτόμουν, ταραζόμουν, όταν προσευχόμουν, γαλήνευα.

Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής

Εκείνος που απέβαλλε την μητέρα των παθών, την φιλαυτία, εύκολα απαλλάσσεται, με τη βοήθεια του Θεού, και από τα άλλα πάθη, την οργή

την λύπη, την μνησικακία κτλ. Εκείνος όμως που είναι υποχείριος στο πρώτο

ακόμα και αν δεν θέλει, πληγώνεται και από τα άλλα πάθη. Φιλαυτία είναι η άλογη αγάπη προς το σώμα μας.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

Όταν ζητάμε να δικαιωθούμε, χάνουμε τελικά και αυτά εδώ, άλλα και εκείνα που μας ετοιμάζει ο Χριστός για την άλλη ζωή, αν αδικηθούμε.

Για χαμένα πράγματα δηλαδή χάνουμε τα σπουδαιότερα, τα αιώνια. Γιατί αυτά εδώ, έτσι και αλλιώς χαμένα είναι, τί να τα κάνουμε;

Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος

Μερικές φορές αφήνει ο Θεός ορισμένες αδυναμίες του χαρακτήρος μας και δε μας απαλλάσσει απ' αυτές για να ταπεινώνουμε τον εαυτόν μας.

Χωρίς αυτές θα κενοδοξούσαμε,

θα υψώναμε τον εαυτόν μας πάνω από τα σύννεφα και εκεί θα στήναμε τον θρόνο μας. Αυτό όμως θα αποτελούσε και την καταστροφή μας

Μέγας Αντώνιος

Όταν έριξα την ευθύνη των πραγμάτων πάνω μου, αμέσως η γαλήνη απλώθηκε μέσα στην ψυχή μου.

Από τη στιγμή που έριξα το βάρος στον άλλο και είπα αυτός φταίει και όχι εγώ, τότε ένιωσα μέσα μου στεναχώρια και πίκρα.

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Το κυριότερο όπλο για μας τους χριστιανούς είναι ο ίδιος ο Χριστός. Η παρουσία Του ανάμεσά μας κι η δύναμή Του μέσα μας είναι τα βασικά μας όπλα.

Τα τελευταία λόγια Του που βλέπουμε στο ευαγγέλιο είναι: «Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.

). Η παρουσία Του ήταν ολοφάνερη στους αιώνες που πέρασαν σε εκατομμύρια ατρόμητους στρατιώτες Του – αποστόλους, μάρτυρες, ομολογητές, Θεοφόρους Πατέρες, αφοσιωμένες παρθένες και αγίους άντρες και γυναίκες...

Έχουμε καθαρή και σίγουρη δύναμη από το Σώμα και το Αίμα Του, από το Πάθος Του, τον λόγο Του, τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, την Ανάσταση και την αθάνατη δόξα Του»...

Ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ πᾷν γιά μας

Ἐπιθυμεῖς νὰ θεραπευτοῦν οἱ πληγές σου; Εἶναι ὁ γιατρός. Νὰ γαληνεύσει ὁ πυρετός σου; Εἶναι τὸ ζωντανὸ νερό. Νὰ τιμωρηθεῖ ἡ ἀδικία; Εἶναι ἡ δικαιοσύνη.

Ἐὰν ἔχεις ἀνάγκη ἀπὸ βοήθεια, ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ δύναμη. Ἐὰν φοβᾶσαι τὸν θάνατο, ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ ζωή. Ἐὰν ζητᾷς τὸν οὐρανὸ εἶναι ἡ ὁδός. Ἐὰν μισεῖς τὸ σκοτάδι εἶναι τὸ φῶς. Ἐὰν πεινᾷς εἶναι ἡ τροφή.

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος

«Δυστυχείς και ελεεινοί είναι όσοι δεν φροντίζουν για την έξοδό τους, δηλ. το θάνατό τους, όσοι δεν εξομολογούνται τις αμαρτίες τους, δεν μεταλαμβάνουν, δεν πηγαίνουν στην Εκκλησία,

δεν προσεύχονται, όσοι είναι πλούσιοι και δεν ελεούν τους φτωχούς, αλλά πορεύονται σαν να μην είχαν ψυχή,

και γι’ αυτούς λέει ο Προφήτης Δαβίδ ότι μοιάζουν με κτήνη… Εάν δε κάποιος πει ότι δεν υπάρχει μέλλουσα κρίση και ανταπόδοση, αυτός δεν πρέπει να λέγεται χριστιανός, αλλά άπιστος, αιρετικός, βλάσφημος!».

Άγιος Σιλουανός Αθωνίτης

Ἡ ὑπερηφάνεια ἐμποδίζει τήν ψυχή νά μπεῖ στό δρόμο τῆς πίστεως. Στόν ἄπιστο δίνω μιά συμβουλή. Ἄς πεῖ:

“Κύριε, ἄν ὑπάρχεις, φώτισέ με, καί θά Σέ ὑπηρετήσω μ' ὅλη μου τήν καρδιά καί μ' ὅλη μου τήν ψυχή”.

Καί ὁ Κύριος θά φωτίσει ὁπωσδήποτε μιά τέτοια ταπεινή σκέψη…

Γιά νά σωθεῖς, εἶναι ἀνάγκη νά ταπεινωθεῖς. Γιατί τόν ὑπερήφανο, καί μέ τή βία νά τόν βάλεις στόν παράδεισο, κι ἐκεῖ δέν θά βρεῖ ἀνάπαυση.

Κι ἐκεῖδέν θά εἶναι ἱκανοποιημένος καί θά λέει: “Γιατί δέν εἶμαι ἐγώ στήν πρώτη θέση;”.

Ἀντίθετα, ἡ ταπεινή ψυχή εἶναι γεμάτη ἀγάπη καί δέν ἐπιδιώκει πρωτεῖα, ἀλλά ἐπιθυμεῖ γιά ὅλους τό καλό καί εὐχαριστιέται μέ ὅλα.

Ιερός Χρυσόστομος

Ο Κύριος τα οικονόμησε έτσι τα πράγματα, ώστε τόσο πολύ να εξαρτώμεθα μεταξύ μας οι άνθρωποι,

ώστε ούτε ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, να μην είναι απαλλαγμένος απ' αυτήν την αλληλοεξάρτηση.

Και όχι μόνο οι φτωχοί έχουν ανάγκη των πλουσίων, αλλά και οι πλούσιοι έχουν ανάγκη τους φτωχούς και μάλιστα μεγαλύτερη

Για να το διαπιστώσεις αυτό, υπέθεσε 2 πόλεις, που στην μία ζούνε μόνο φτωχοί και στην άλλη μόνο πλούσιοι.

Ποια από τις 2, θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της;

Στην πόλη των πλουσίων, δεν θα υπάρχουν τεχνίτες, οικοδόμοι - μαραγκοί,

αλλά και ούτε γεωργοί και κτηνοτρόφοι - που θα υπάρχουν στην πόλη των φτωχών - διότι κανείς από τους πλουσίους δεν θα καταδεχτεί να εξασκήσει αυτά τα επαγγέλματα.

Πώς θα μπορέσει αυτή η πόλη να συντηρηθεί; Στην πόλη όμως των φτωχών, τέτοιο πρόβλημα επιβίωσης δεν θα υπάρξει...".

Μέγας Αθανάσιος

Ὑπάρχει λύπη ὠφέλιμος καὶ λύπη βλαβερά. Τῆς ὠφελίμου λύπης γνώρισμα εἶνε νὰ ἀναστενάζῃς διὰ τὰ ἰδικά σου ἁμαρτήματα καὶ διὰ τὴν ἄγνοιαν τῶν συνανθρώπων σου

ἐπίσης ἀπὸ φόβον μήπως ἐκπέσῃς ἀπὸ τὴν ἀγαθὴν πρόθεσιν· καὶ τέλος (νὰ λυπῆσαι), διότι εἶσαι μακρὰν τῆς τελείας ἀγαθωσύνης.

Αὐτὰ λοιπὸν εἶνε τὰ εἴδη τῆς γνησίας καὶ ἀγαθῆς λύπης. Ὑπάρχει καὶ μία ἄλλη λύπη,

τὴν ὁποίαν ὁ ἐχθρὸς ὑποβάλλει, καὶ ἡ ὁποία γνωρίζει νὰ ἀναφύεται μεταξὺ τῶν εἰδῶν τῆς καλῆς λύπης.

Καὶ αὐτὸς βάζει λύπην πλήρη ἀνοησίας, τὴν ὁποίαν μερικοὶ τὴν ὀνομάζουν καὶ ἀκηδίαν.

Τὸ πνεῦμα αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ ἀπομακρύνωμεν κυρίως μὲ προσευχὴν καὶ ψαλμῳδίαν.

Ο Τυφλός Γέροντας

Όταν προσευχώμαστε για τους άλλους, δείχνουμε αγάπη. Και “ο Θεός αγάπη εστί”. Άμα βλέπη ότι εγώ προσεύχομαι για σένα και συ για μένα, θα πει:

“Ας τους βοηθήσω και τους δύο”. Και όταν προσεύχεσαι για τους κεκοιμημένους, πολύ βοηθάς τις ψυχές τους.

Και αν κάποιος από αυτούς αξιώθηκε της Βασιλείας των ουρανών, τότε η αγάπη σου προς αυτόν επιστρέφει πάνω σου.

Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Ως άνθος αμάραντον και δένδρον ευσκιόφυλλον, πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων του Αγίου Πνεύματος,

γίνεται η ψυχή σου όταν λέγεις. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.

Λέγε την ευχήν και άφησε την χάριν του Αγίου Πνεύματος να εισέλθει εις τα βάθη της ψυχής σου.

Γίνε τότε άγρυπνος θυρωρός του οίκου της ψυχής σου και θεατής των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος και λέγε μετ’ ευφροσύνης.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.

Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος

Ἄν δεῖς κάποιον νά ἁμαρτάνει, νά μήν τόν κακολογήσεις, οὔτε νά τόν κατακρίνεις, οὔτε νά τόν μισήσεις

γιά νά μήν πέσεις καί σύ στό ἴδιο ἁμάρτημα ἀλλά ἀπεναντίας νά λές ὅτι ἐγώ εἶμαι χειρότερος· καί, ὅτι σήμερα ἁμαρτησε αὐτός, καί αὔριο ἐγώ.

Όσιος Ιωσήφ Ησυχαστής

Και να είστε σίγουροι, όσο οι άνθρωποι θα σας σταυρώνουν, ο Θεός θα σας ανασταίνει.

Όσο οι άνθρωποι θα σας πληγώνουν, ο Χριστός θα σας συντροφεύει.

Όσο οι άνθρωποι θα ματαιώνουν τα όνειρά σας, η Παναγία θα γίνεται η Πλατυτέρα της καρδιάς σας, που μέσα στο πλάτεμα της αγκαλιάς Της,

θα χωράμε όλοι, προδότες και προδομένοι...

Μέγας Αντώνιος

Δεν πρέπει κανένας να λέει ότι δεν είναι δυνατό να κατορθώσει ο άνθρωπος την ενάρετη ζωή, αλλά να λέει ότι αυτό δεν είναι εύκολο.

Ούτε μπορούν να κατορθώσουν την αρετή οι τυχόντες.

Την ενάρετη ζωή την πραγματοποιούν όσοι άνθρωποι είναι ευσεβείς και έχουν νου που αγαπά το Θεό.

Γιατί ο νους των πολλών είναι κοσμικός και μεταβάλλεται. Κάνει σκέψεις άλλοτε καλές, άλλοτε κακές.

Μεταβάλλεται στη φύση και γίνεται υλικότερος. Ο νους όμως που αγαπά το Θεό,

τιμωρεί την κακία, η οποία έρχεται εκούσια στους ανθρώπους από την αμέλειά τους.

Δεν μπορείς να αγαπήσεις τον εχθρό σου από την πρώτη στιγμή.

Όμως μείνε στο σκαλί. Τουλάχιστον να μην τον μισείς.

Κι αν σε βρει ο θάνατος, χωρίς το μίσος κατά του αδελφού σου,

τότε γνώριζε ότι πεθαίνεις ως φίλος του εχθρού σου και η Χάρη του Θεού θα σε συνοδεύει.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης

- Και οι χαιρετισμοί της Παναγίας μας είναι δυνατή προσευχή;

- Γέροντας Εφραίμ : Βεβαίως, όταν τους λέμε, έχουμε χαρά και φώτιση από την Παναγία μας. Πολύ μας βοηθάει η Παναγία μας. Μας βγάζει από πολλά αδιέξοδα.

Άγ. Εφραίμ Αριζονίτης Φιλοθεΐτης

«Μη λυπήσαι διά τίποτε άλλο, παρά όταν δεν κάνης εις καμίαν υπόθεσιν υπομονήν.

Και τούτο διότι ανυπομονώντας ζημιώνεσαι μισθόν αιώνιον και παρρησίαν ου την τυχούσαν!

Προσεύχου όπως σου προσθέση ο Κύριος πλούτον υπομονής και μακροθυμίας και διά του τοιούτου πλούτου και άλλους θα πλουτίσης».

Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

«Να σέβεσαι τον Θεό με έργα σεμνά, να Τον υμνείς με λόγια και να Τον τιμάς με τη σκέψη».

Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης

Ό,τι μπορείτε καλό να το κάνετε, ιδιαίτερα να προσεύχεσθε, να εξομολογήσθε, να διώχνετε τους λογισμούς,

γιατί αν κρατάμε τους λογισμούς μέσα μας, μας παιδεύουν οι δαίμονες, γι’ αυτό πρέπει να κάνουμε λογισμούς καλούς.

Την αγάπη να έχετε μεταξύ σας, να συγχωρούμε προτού να βασιλεύση ο ήλιος, γιατί δεν ξέρουμε,

λέει ο Χριστός μας, εάν θα ξημερώσουμε την άλλη μέρα, ίσως η κλίνη μας γίνει και τάφος μας.

Ἅγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Μὴ σταματᾶς τὸ δρόμο σου, ὅταν βλέπεις τοὺς κακοὺς νὰ εὐτυχοῦν,

μήτε νά θλίβεσαι ὅταν οἱ ἀγαθοὶ λυγίζουν. Παιχνίδι αὐτὰ εἶναι τῆς ζωῆς μὰ νὰ κοιτάζεῑς τὸ τέλος...

Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσα

Τα ουράνια μυστήρια αποκαλύπτονται κατ᾿ αναλογία με τον βαθμό ταπείνωσης του ανθρώπου.

Στον πράο και ταπεινό άνθρωπο δίδεται πνευματική αντίληψη όλων των πραγμάτων.

Έχει βαθύτερη αντίληψη από εκείνους που έχουν ξοδέψει χρόνια σπουδάζοντας τη σοφία του κόσμου.

Το κλειδί του μυστηρίου βρίσκεται στον Θεό, γι᾿ αυτό και οι άνθρωποι, μέχρι να μπορέσουν να ελευθερώσουν τον εαυτό τους από τη σοφία του κόσμου τούτου, δεν μπορούν να έχουν τέλεια γνώση των πραγμάτων.

Ίσως νομίζουν ότι έχουν επιτύχει πολλά, ότι η γνώση τους σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα είναι μεγάλη, αλλά όσο βλέπουν τα πράγματα μέσα από αυτό το πρίσμα, η θεία σοφία δεν θα μπορεί να εισέλθει στον νου και την καρδιά τους.

Σε τέτοιους ανθρώπους μόνο επιφανειακά δεδομένα παρέχονται χάριν των προσπαθειών τους να σπουδάσουν ιατρική ή φυσική.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Στήν πλάνη πέφτει κανείς είτε από απειρία είτε από υπερηφάνεια.

Κι αν είναι από απειρία, ο Κύριος θεραπεύει γρήγορα αυτόν που πλανήθηκε.

Αν όμως είναι από υπερηφάνεια, τότε θα υποφέρει για πολύν καιρό η ψυχή, ώσπου να μάθει την ταπείνωση, και τότε θα θεραπευθεί από τον Κύριο.

Στην πλάνη πέφτουμε, όταν νομίζουμε πως είμαστε πιό συνετοί και έμπειροι από τους άλλους, ακόμα κι από τον πνευματικό μας πατέρα.

Χωρίς εξομολόγηση στον πνευματικό δεν είναι δυνατό ν’ απαλλαγούμε από την πλάνη, γιατί στον πνευματικό έδωσε ο Θεός τη χάρη του «δεσμείν και λύειν».

Άγιος Κασσιανός ο Ρωμαίος

Δείγμα του ότι αποκτήσαμε την αρετή της αγνότητας είναι, να μην προσηλώνεται η ψυχή κατά τον ύπνο σε καμμία εικόνα αισχρής φαντασίας.

Διότι αν και δεν λογαριάζεται ως αμαρτία αυτή η κίνηση στον ύπνο, είναι όμως γνώρισμα, ότι η ψυχή είναι άρρωστη και δεν έχει ελευθερωθεί από το σαρκικό πάθος.

Γι' αυτό τις αισχρές φαντασίες που μας έρχονται στον ύπνο, πρέπει να πιστεύουμε, ότι είναι έλεγχος της προηγούμενης αμέλειας και της ασθενείας μας.

. Όσοι έφτασαν στον έπακρο της αγιοσύνης και της αγνείας,

ούτε όταν κοιμούνται προσηλώνονται στις φαντασίες των ονείρων, ούτε όταν είναι ξύπνιοι αισθάνονται καμμία κίνηση στις αμαρτωλές επιθυμίες.

Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης

Δεν πρέπει παιδιά μου, να έχει κανείς αμφιβολίες ούτε δυσπιστίες.

Να έχετε πίστη Θεού ως κόκκον σινάπεως και ότι ζητήσετε, ο Θεός θα σας το δώσει.

Πάντα η προσευχή στηρίζει. Να μη φοβόμαστε. Ει ο Θεός μεθ’ ημών, ουδείς καθ’ ημών.

Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης

Μην φοβάσαι τον άνθρωπο που στη ζωή του έμαθε να προσεύχεται, δεν θα αφήσει ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο να χαθεί.

Όταν προσευχόμαστε μαζεύομε δύναμη και όταν χρειασθεί αυτή η δύναμη θα ενεργήσει, θα ξεδιπλωθεί και θα ενεργήσει.

Όσιος Αρσένιος Μπόκα

Δεν μπορείς να αγαπήσεις τον εχθρό σου από την πρώτη στιγμή. Όμως μείνε στο σκαλί.

Τουλάχιστον να μην τον μισείς. Κι αν σε βρει ο θάνατος, χωρίς το μίσος κατά του αδελφού σου,

τότε γνώριζε ότι πεθαίνεις ως φίλος του εχθρού σου και η χάρη του Θεού θα σε συνοδεύει.

Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος

Μάθε να προσεύχεσαι στο Θεό όχι μόνο στις ώρες της προσευχής, μα κάθε ώρα και κάθε στιγμή,

αφού Εκείνος βρίσκεται παντού. Από τη διαρκή μνήμη του Θεού θα πλημμυρίσει την καρδιά σου μία ανέκφραστη ειρήνη.

Όσιος Παϊσιος Βελιτσκόφσκυ

Αν δεν έχεις στην ψυχή σου μετάνοια και συντριβή, τότε γνώριζε ότι έχεις υπερηφάνεια

ή κρατάς οργή μέσα σου εναντίον κάποιου ή τρως ή πίνεις ή κοιμάσαι υπέρμετρα ή έχεις παραδοθεί σε μέριμνες και περισπασμούς.

Αυτά είναι που αναισθητοποιούν την ψυχή.

Άγιος Νείλος ο Ασκητής

Μην προσεύχεσαι να γίνουν αυτά που θέλεις. Γιατί δεν συμφωνούν οπωσδήποτε με το θέλημα του Θεού.

Καλύτερα να προσεύχεσαι όπως σε δίδαξαν με τα λόγια ''γενηθήτω το θέλημά σου εν εμοί''.

Και σ' όλες τις περιπτώσεις αυτό να παρακαλείς τον Θεό, να γίνει το δικό Του θέλημα γιατί εκείνος θέλει το καλό σου

και αυτό που συμφέρει την ψυχή σου, ενώ εσύ δεν ζητάς πάντα αυτό που σε συμφέρει.

Όσιος Πορφύριος

Ὅταν βρεῖς τόν Χριστό, σοῦ ἀρκεῖ, δέ θέλεις τίποτ᾿ ἄλλο, ἡσυχάζεις.

Γίνεσαι ἄλλος ἄνθρωπος. Ὅπου ὑπάρχει ἡ ἀγάπη στόν Χριστό ἐξαφανίζεται ἡ μοναξιά.

Εἶσαι εἰρηνικός, χαρούμενος, γεμάτος. Οὔτε μελαγχολία, οὔτε πίεση, οὔτε ἄγχος, οὔτε κα- τήφεια...

Ἔχεις τή χάρη καί μπορεῖς ὅλα νά τά ὑπο- φέρεις γιά τόν Χριστό. Ἀκόμα μπορεῖς νά πάσχεις καί ἀδίκως.

Ὅποιος ἀγαπάει τόν Χριστό καί τούς συνανθρώπους του, αὐτός ζεῖ τή ζωή... Ὅταν ἔλθει ὁ Χριστός στήν καρδιά ἡ ζωή ἀλλάζει. Ὁ Χριστός εἶναι τό πᾶν.

Ὅποιος ζεῖ μέσα του τόν Χριστό, ζεῖ πράγματα ἅγια καί ἱερά. Ζεῖ ἐν ἀγαλλιάσει... Κυ- ριαρχεῖ ὁ Χριστός καί ἡ λαχτάρα τοῦ ἀνεσπέρου φωτός»

ΟΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ

Λοιπόν, όταν εσύ δεν αμαρτάνεις, δεν ψεύδεσαι, δεν κατακρίνεις, δεν πονηρεύεσαι κατά του πλησίον σου, τότε έχεις φόβο Θεού.

Τότε είσαι σοφός και κατανοείς το Θεό, και για να μην Τον λυπήσεις δεν αμαρτάνεις.

Και αυτή είναι η όραση του Θεού, και ο Θεός που βλέπει τα πάντα σε σκεπάζει από τις παγίδες του σατανά.

Άγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

Ὅταν ὑπάρχει ἡ ἀγάπη, δὲν λείπει κανένα στοιχεῖο τῆς πνευματικῆς ζωῆς ἀπὸ κεῖνον ποὺ τὴν ἔχει ἀποκτήσει,

ἀλλὰ κατέχει ὅλόκληρη, πλήρη καὶ ἄρτια τὴν ἀρετή, ὅπως ἐπίσης, ὅταν αὐτὴ ἀπουσιάζει,

ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἔρημος ἀπὸ ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ ἀγαθά.

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς

«Να συμβουλεύεσαι και να υπακούς μέχρι τέλους στους πνευματικούς σου πατέρες, για να σωθεί η ψυχή σου και να γίνεις κληρονόμος των αιωνίων και άφθαρτων αγαθών».

Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος

"Αρκετοί άνθρωποι είναι αγνώμονες. Αν περιμένουμε ανταπόδοση, θα στενοχωρηθούμε. Αν όμως δεν περιμένουμε, τότε είμαστε ήρεμοι".

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης

Ο σαρκικός άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει, την ευλογία και την πνευματική ευφροσύνη που απολαμβάνουμε, με την προσευχή και την άσκηση της αρετής.

Ούτε στο ελάχιστο δεν μπορεί να κατανοήσει, τι ευλογία και ποιά μακαριότητα μας περιμένει στον άλλο κόσμο.

Δεν γνωρίζει τίποτα υψηλότερο από την επίγεια σαρκική χαρά. Τις μέλλουσες ευλογίες, τις λογαριάζει φαντασίες.

Ο πνευματικός όμως άνθρωπος, γνωρίζει εμπειρικά την ευλογία που νοιώθει η ενάρετη ψυχή,

γιατί η καρδιά του προγεύεται από τώρα, την μέλλουσα μακαριότητα.

Άγιος Δημήτριος του Ροστώβ

Μήν αγανακτείς, που τα πράγματα δεν έρχονται πάντοτε όπως τα θέλεις εσύ στη ζωή σου. Δεν είναι δυνατόν, αλλά και συμφέρον σου δεν είναι, να γίνονται όλα κατά τη σκέψη σου, κατά την επιθυμία σου. Κατά το θέλημά σου.

Η σκέψις σου πολύ συχνά είναι πλανεμένη, η επιθυμία σου εμπαθής, το θέλημα σου ολότελα εγωιστικό. Και ο Παντογνώστης Θεός φυσικά το γνωρίζει αυτό, έστω κι αν εσύ δεν το συνειδητοποιείς.

Γι' αυτό και δεν επιτρέπει να εκπληρώνονται πάντα οι επιθυμίες σου, για να μήν βλαφθεί η ψυχή σου, ο πιο πολύτιμος θησαυρός, που διαθέτεις.

"Τι γαρ ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδίσει, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί;" (Ματθαίος 16. 26).

Μέγας Βασίλειος

Νὰ εἴμαστε εὐγνώμονες στὸν Θεό, σὲ κάθε στιγμὴ στὴ ζωὴ μας. Ὅμως πολλοί, ἔχουν πάθει, αὐτὸ πού παθαίνουν οἱ δυσαρεστημένοι.

Περιφρονοῦν τὰ παρόντα ἀγαθὰ πού ἔχουν καὶ ἐπιθυμοῦν αὐτὰ πού δὲν ἔχουν.

Διότι δὲν βλέπουν αὐτούς, πού εἶναι σὲ χειρότερη θέση ἀπὸ ἐκείνους, γιὰ νὰ εὐχαριστήσουν τὸν Κύριο,

ἀλλὰ συγκρίνονται μὲ ἐκείνους πού ἔχουν περισσότερα καὶ ὑπολογίζουν πόσο ὑπολείπονται ἀπ' αὐτοὺς καὶ στενοχωριοῦνται καὶ καταριώνται...

Άγιος Νεκτάριος

«Ἂς εἴμαστε πάντοτε εὐγενικοί. Ποτὲ ἀπὸ τὰ χείλη μας νὰ μὴ βγεῖ λόγος κακός, λόγος ποὺ δὲν εἶναι ἁλατισμένος μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ,

ἀλλὰ πάντοτε λόγοι χαριτωμένοι, λόγοι ἀγαθοί, λόγοι ποὺ μαρτυροῦν τὴν κατὰ Χριστὸν εὐγένεια καὶ τὴν ψυχική μας καλλιέργεια».

Μοναχός Αγάπιος Λάνδος Κρήτης

Η αχαριστία κάνει τον άνθρωπο χειρότερο από τα ζώα και πιο αναίσθητο από τα θηρία.

Ένα ζώο ξέρει τον ευεργέτη του και ακολουθεί τον κύριό του και τον προσέχει.

Τα άγρια λιοντάρια, οι αρκούδες και τα υπόλοιπα ανήμερα θηρία, γδύνονται την φυσική αγριότητα,

μαλακώνουν την διάθεσή τους και δείχνουν ευγνωμοσύνη σε εκείνους, που τους κάνουν το παραμικρό αγαθό.

Και εσύ αχάριστε άνθρωπε, ντύνεσαι με θηριώδη αγριότητα και γίνεσαι αγνώμονας στον ευεργέτη σου;

Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη

Ο δρόμος του Χριστού είναι να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους και αυτούς, που μας αγαπούν και αυτούς που μας μισούν. Να έχετε πραότητα και αν σας προσβάλλη ο άλλος,

να μη θέλετε να τον εκδικηθείτε, αλλά να τον συγχωρείτε και να του δείχνετε καλοσύνη. Και με την αγάπη, που θα του δείξετε, θα τον υποχρεώσετε να σας ζητήση συγγνώμη, εάν βέβαια είναι άνθρωπος με συνείδηση.

Γιατί, παιδιά μου, από το καλό έρχεται καλό, από το κακό ποτέ δεν έρχεται καλοσύνη. Γι’ αυτό και σεις μη μαλώνετε με έναν άνθρωπο, που θα σας πειράξη, γιατί θα πληθύνη το κακό,

αλλά δείξετε του καλοσύνη για να ηρεμήση και να έχετε μισθό από τον Θεόν. “Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε” μας λέγει ο Χριστός.

Ο Άγιος Νεκτάριος αγίασε επειδή ήταν συγχωρητικός και υπάκουος στο θέλημα του Θεού.

Δεν κάνουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού όταν αυτό μας φαίνεται λογικό ή προς το συμφέρον μας.

Κάνουμε υπακοή πάντα, είτε είναι προς το συμφέρον μας είτε όχι.

Με την υπακοή είμαστε πάντα κερδισμένοι, μακροχρόνια. Το αποδεικνύει η ζωή του Αγίου Νεκταρίου.

Οσία Συγκλητική

Όπως ακριβώς ο θησαυρός όταν βγει στο φανερό, με τον καιρό λιγοστεύει και τελικά εξαφανίζεται,

κατά τον ίδιο τρόπο και η αρετή, όταν γίνεται γνωστή και κοινοποιείται, χάνεται.

Και όπως το κερί λυώνει, όταν πλησιάσει τη φωτιά, το ίδιο και η ψυχή διασκορπίζεται από τους επαίνους και χαλαρώνει.

Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

Πολλή προσευχή και λίγα λόγια σε όλους!‬

‪Να προσευχόμαστε μυστικά και μετά να μιλάμε!‬‬

Πιο καλά είναι να τα λέει κανείς μυστικά στην καρδιά των άλλων μέσω της μυστικής προσευχής, παρά στ’ αυτί τους.‬‬

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος

"Ὅποιος θέλει νὰ δεῖ τὸν Κύριο μέσα του, κάνει σχέδια πῶς νὰ καθαρίσει τὴν καρδιά του μὲ τὴν ἀδιάλειπτη μνήμη τοῦ Θεοῦ.

Καὶ ἔτσι, μὲ τοὺς φωτεινοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς διάνοιάς του θὰ βλέπει πάντοτε τὸν Κύριο."

Οσίου Σωφρονίου του Έσσεξ

Κάθε φορά που σκέπτεσθε με έναν τρόπο υποτιμητικό για τους αδελφούς ή τις αδελφές σας,

καταστρέφετε τη ζωή, και οι αδελφές και οι αδελφοί που κατηγορείτε το αισθάνονται και πληγώνονται.

Πως συμβαίνει αυτό; Ακόμη και μεταξύ αυτών που δεν προσεύχονται, υπάρχει μια ψυχολογική ευαισθησία και αισθάνονται τα ψυχικά κύματα,

την ψυχική ενέργεια που εκπέμπουν οι άλλοι. Κανείς δεν αντιλαμβάνεται τίποτε, δεν ακούει λόγια, δεν βλέπει χειρονομίες.

Ό,τι γίνεται, γίνεται μυστικά, η ζωή όμως καταστρέφεται.

Άγιος Σιλουανός Αθωνίτης

«Ψυχή που αγαπά τον Κύριο δεν μπορεί να μην προσεύχεται, γιατί την έλκει προς Αυτόν η χάρη που εδοκίμασε στην προσευχή».

Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Μην αφήνεις τον νου σου αργόν, για να μη διδαχθείς τα κακά. Μην κυττάζεις τις ελλείψεις των άλλων, διότι χωρίς να το καταλάβεις,

θα γίνεσαι συνεργός του πονηρού και απρόκοπος στο αγαθό.Μη συμμαχείς εν αγνοία σου με τον εχθρό της ψυχής σου.

Όσον εσύ με αγάπη σκεπάζεις τον αδελφόν, τόσο η χάρις σε προστατεύει και σε φυλάττει από τις συκοφαντίες των ανθρώπων.

Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης

«Συνετός και μυαλωμένος άνθρωπος είναι εκείνος που αντελήφθη καλώς ότι υπάρχει τέρμα της παρούσης ζωής

και σπεύδει και αυτός να θέσει τέρμα εις τα σφάλματα και ελαττώματά του»

Μοναχός Αγάπιος Λάνδος Κρήτης

Καλύτερα να είναι κανείς αμαρτωλός και κακός άνθρωπος και να ομολογεί την κακία του,

παρά να είναι ενάρετος και υπερήφανος, γιατί ο αμαρτωλός και ανάξιος, όταν ξέρει την ασθένεια και αναξιότητά του,

αυτό είναι η αρχή της σωτηρίας και της διόρθωσής του. Όποιος όμως δεν γνωρίζει το κακό του, ούτε νομίζει πως είναι άρρωστος,

πώς θα θεραπευτεί;..

Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου

-Γέροντα, διάβασα κάπου ότι οι Άγιοι την ημέρα της μνήμης τους δίνουν δώρα σε όσους τους επικαλούνται. Έτσι είναι;

-Ναι, κερνούν πνευματικά κανταΐφια! Άμα γλυκαίνουμε τους Αγίους με την ζωή μας, μας κερνούν γλυκά πνευματικά.

Οι Άγιοι με την πολλή τους αγάπη μας προσφέρουν από τον ουράνιο άρτο και από το παραδεισένιο μέλι.

Αυτή είναι και η δουλειά όλων γενικά των Αγίων∙ να βοηθούν και να προστατεύουν εμάς τους ταλαίπωρους ανθρώπους από τους ορατούς και αοράτους πειρασμούς.

Δική μας δουλειά είναι, όσο μπορούμε, να ζούμε πνευματικά, να μη στεναχωρούμε τον Χριστό, να ανάβουμε το καντηλάκι στους Αγίους και να τους παρακαλούμε να μας βοηθούν.

Σε αυτήν την ζωή έχουμε ανάγκη βοηθείας, για να μπορέσουμε να πάμε κοντά στον Χριστό.

Στην άλλη ζωή, εάν ο Θεός μας αξιώση και πάμε κοντά Του,

ούτε και τους Αγίους θα «κουράζουμε», αλλά ούτε και θα υπάρχη λόγος να τους παρακαλούμε να μας βοηθήσουν.

Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

Ο μεγαλύτερος και καλύτερος πολύτεκνος είναι ο άνθρωπος που

αναγεννήθηκε πνευματικά και βοηθάει για την πνευματική αναγέννηση των παιδιών όλου του κόσμου,

για να εξασφαλίσουν τις ψυχές τους στον Παράδεισο.

Όσιος Μακάριος της Οπτίνα

«Μεγάλη είναι η παρηγοριά και μεγάλη είναι η ωφέλεια που προκύπτει για έναν άνθρωπο, όταν βρει κάποιον έμπειρο και σοφό πνευματικό οδηγό».

π. Σεραφείμ Ρόουζ

Όταν έγινα Ορθόδοξος Χριστιανός, σταύρωσα εκουσίως το νου μου

και όλοι οι σταυροί που επωμίστηκα είναι μονάχα πηγή χαράς για μένα.

Δεν έχασα τίποτα και κέρδισα τα πάντα.

Άγιος Μακάριος της Όπτινα

Το ότι έχουμε πίστη δεν σημαίνει μόνο, ότι πιστεύουμε στο Θεό σαν δημιουργό μας.

Σημαίνει επίσης, ότι αναγνωρίζουμε την ακατάπαυστη Πρόνοια και μέριμνά Του για το καλό μας,

ακόμα και στις ασήμαντες πτυχές της ζωής μας. Αυτό, βέβαια, είναι λίγο-πολύ αδύνατο να το αντιληφθεί ο νους μας,

έτσι όπως είναι βυθισμένος μέσα στο σκοτάδι των παθών.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Όποιος αγαπάει τον Κύριο, σκέφτεται πάντα Εκείνον.

Η θύμηση του Θεού γεννάει την προσευχή.

Αν δεν θυμάσαι τον Κύριο, τότε και δεν θα προσεύχεσαι και χωρίς την προσευχή,

δεν θα παραμείνει η ψυχή στην αγάπη του Θεού,

γιατί η χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται με την προσευχή.

Ιερός Χρυσόστομος

Γι' αυτό θαυμάζουμε τον Μωϋσή (✞04-09) που παρότι ο λαός του πολλές φορές τον περιφρόνησε και τον αποστράφηκε, όταν ο Κύριος του είπε:

''Άφησέ Με να τους καταστρέψω...'',

ο Μωϋσής έδειξε ανεξικακία σ' αυτούς και είπε στον Κύριο:

''Αν λοιπόν συγχωρήσεις την αμαρτία τους, συγχώρεσέ τους. Διαφορετικά, εξάλειψε και κατέστρεψε και εμένα μαζί τους...''

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Νά μή προσκολλάσαι στα παρόντα τα δυσάρεστα, αλλά να προσβλέπης στα μέλλοντα, τα ευχάριστα.

Όχι στα δεινά, που τώρα περνάς, αλλά στα βραβεία. Όχι στούς κόπους, αλλά στα στεφάνια.

Όχι στούς ιδρώτες, αλλά στις αμοιβές. Όχι στούς πόνους, αλλά στις ανταποδόσεις.

Όχι στούς δημίους, που τώρα σε απειλούν, αλλά στο Χριστό, που σε στεφανώνει.

Γέροντας Πορφύριος Μπαϊρακτάρης

«Η εξομολόγηση είναι ένας τρόπος, για να έλθει ο άνθρωπος στο Θεό. Είναι προσφορά της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο»

Όσιος Δανιήλ Κατουνακιώτης

Όσο ευχαριστείται ο Πανάγαθος με την ταπεινή επίγνωση του εαυτού μας και με ένα δάκρυ που χύνουμε για τις αμαρτίες μας,

δεν ευχαριστείται με μύριες ανακαλύψεις της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης.

Απόδειξη ο ληστής, ο οποίος, αν και ήταν κακούργος και αμαρτωλός, επειδή ταπείνωσε τον εαυτό του και ζήτησε έλεος για τις αμαρτίες του,

υψώθηκε τόσο πολύ, ώστε μπήκε πρώτος στον παράδεισο"

ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ

«Μονάχα στην Ελλάδα προσκυνιέται η Παναγία με τον πρεπούμενο τρόπο ήγουν με δάκρυα με πόνο και με ταπεινή αγάπη.

Γιατί η Ελλάδα είναι τόπος πονεμένος, χαροκαμένος, βασανισμένος από κάθε λογής βάσανο.

Κι από τούτη την αιτία το έθνος μας στα σκληρά τα χρόνια βρίσκει παρηγοριά και στήριγμα στα αγιασμένα μυστήρια της ορθόδοξης θρησκείας μας,

και παραπάνω από όλα στο Σταυρωμένο το Χριστό και στη χαροκαμένη μητέρα του, που πέρασε την καρδιά της σπαθί δίκοπο.

Σε άλλες χώρες τραγουδάνε την Παναγία με τραγούδια κοσμικά, σαν να 'ναι καμιά φιλενάδα τους, μα εμείς την υμνολογούμε με κατάνυξη βαθειά,

θαρρετά μα με συστολή, με αγάπη μα και με σέβας, σαν μητέρα μας μα και σαν μητέρα του Θεού μας»

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου

Εγώ αισθάνομαι σαν παιδάκι κοντά στην Παναγία. Την νιώθω Μάνα μου...

Πολλές φορές πηγαίνω και ακουμπώ στην εικόνα Της και λέω:

«Τώρα, Παναγία μου, θα θηλάσω λίγο Χάρη».

»Νιώθω σαν μωρό που θηλάζει στην αγκαλιά της μάνας του ξέγνοιαστο, αμέριμνο, και νιώθει τη μεγάλη Της αγάπη και την ανέκφραστη στοργή της και τρέφομαι με Χάρη. "

Όσιος Σωφρόνιος του Έσσεξ

Έχουμε έναν τόσο πλούσιο Θεό, που έχει τόσο μεγάλη Χάρη, και όμως ζούμε τόσο φτωχά.

Λυπούμαστε για το παραμικρό, αυτό είναι κατάντημα.

Έπρεπε να είμαστε διαρκώς χαρούμενοι. Έπρεπε η ζωή μας να είναι διαρκώς μια καθημερινή έκπληξη.

Δεν υπάρχει μέρα που να μην μας δίνει ο Θεός μια καινούρια αίσθηση της αιωνίου ζωής.

Άγ. Ιωάννης ο Θεολόγος

«Εάν κανείς πει ότι αγαπά το Θεό και συγχρόνως μισεί τον αδελφό του, είναι ψεύτης.

Διότι εκείνος που δεν αγαπά τον αδελφό του, τον οποίο είδε και βλέπει κάθε μέρα, πως είναι δυνατόν να αγαπά τον Θεόν, τον οποίον ποτέ δεν έχει δει;

Και αυτήν την εντολήν έχουμε πάρει από αυτόν· εκείνος που αγαπά τον Θεόν να αγαπά και τον αδελφόν του»

Άγιος Νεκτάριος

«Ὁ Θεὸς εὐαρεστεῖται στὶς προσευχὲς ἐκεῖνες ποὺ προσφέρονται μὲ τὸν πρέποντα τρόπο,

δηλαδὴ μὲ συναίσθηση τῆς ἀτέλειας καὶ τῆς ἀναξιότητός μας.

Γιὰ νὰ ὑπάρξει ὅμως τέτοια συναίσθηση,ἀπαιτεῖται τέλεια αὐταπάρνηση τοῦ κακοῦ μας ἑαυτοῦ καὶ ὑποταγὴ στὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ,

ἀπαιτεῖται ταπείνωση καὶ ἀδιάλειπτη πνευματικὴ ἐργασία»

Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Από τον Θεό να αρχίζεις και στον Θεό να καταλήγεις,

να μη φοβάσαι τους πειρασμούς που ξεσηκώνονται εναντίον σου,

διότι με τη Χάρη του Χριστού ως καπνός διαλύονται.

Έλεγε ο Αγιορείτης γέροντας Χαράλαμπος ο Κομποσκοινάς:

Να λέγεις την Ευχή συνεχώς μέρα-νύχτα και πότε-πότε να παρακαλείς και τους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ, και κείνοι θα έρχονται και θα σε σκεπάζουν με τις φτερούγες τους.

Και λέγοντας την Ευχή από το βάθος της καρδιάς σου, θα χορτάσεις Χριστόν.

Θα χορτάσεις Χριστόν, όπως είπε και κάποιος όταν κοινώνησε. Χόρτασα Χριστόν. Θεέ μου χόρτασα.

Για μέρες θα μπορώ να φωνάζω, δεν πεινώ, δεν διψώ. Χόρτασα.

Μόνο όσοι το ένοιωσαν μπορούν να καταλάβουν αυτήν την λέξη. Χόρτασα.

Και μετά θα έρθουν τα γλυκά τα δάκρυα, τα χαρισματικά και θα πλημμυρίσεις από ουράνια αγαλλίαση και βεβαιωμένη την ελπίδα της σωτηρίας σου.

Μόνο στην Θεία Του μακροθυμία και ευσπλαχνία προσβλέπουμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.

Ο Κύριος είναι οικτίρμων και ελεήμων.

Άγιος Εφραίμ ο Σύρος

Είναι πολύ εύκολο να συναντήσεις τον Ουράνιο Βασιλέα. Δεν θα σε εμποδίσουν ούτε στρατιώτες, ούτε υπηρέτες, ούτε φύλακες. Ούτε δώρα χρειάζονται, ούτε ειδική άδεια για την συνάντηση.

Αν θέλεις, αμέσως βρίσκεσαι μπροστά Του. Γιατί είναι αμνησίκακος, Φιλάνθρωπος. Ο Θεός των μετανοούντων. Ο Ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Η ελπίδα των απελπισμένων. Η βοήθεια των αβοηθήτων. Η οδός της ζωής.

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης

«Μη δείχνεις σκληρότητα προς τα ζώα.

Αν το κάνεις αυτό, θα είσαι ή θα γίνεις σκληρός και προς τους ανθρώπους.

Θυμήσου πως τα ζώα κλήθηκαν στη ζωή από το έλεος του Κυρίου και πρέπει να ζουν απείραχτα,

όσο διαρκεί ο σύντομος βίος τους»

Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος

Ας φέρνουμε στην μνήμη μας σφάλματα και ας κατακρίνουμε τον εαυτό μας γι' αυτά.

Το πρώτο βήμα για την υπερηφάνεια είναι η κενοδοξία, η πεποίθηση δηλαδή ότι είμαι κάτι.

Το δεύτερο είναι η οίηση, η συναίσθηση δηλαδή του ότι όχι απλώς είμαι κάτι, αλλά κάτι σπουδαίο ενώπιον Θεού και ανθρώπων.

Από την κενοδοξία και την οίηση γεννιέται πλήθος υπερήφανων λογισμών, βδελυκτών στον Θεό. Η αυτογνωσία και η βίωση της μηδαμινότητάς μας μπορεί εδώ να βοηθήσει.

Συχνά ας φέρνουμε στην μνήμη μας σφάλματα του παρελθόντος και ας κατακρίνουμε τον εαυτό μας γι' αυτά.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου

"Εγώ παρακαλώ την Παναγία να μου πάρει την καρδιά και αφού πρώτα την καθαρίσει, να την κόψει στα τέσσερα.

Τρία κομμάτια να δώσει στην Αγία Τριάδα και ένα κομμάτι να κρατήσει Εκείνη."

"Εγώ αισθάνομαι σαν παιδάκι κοντά στην Παναγία. Την νιώθω Μάνα μου... Πολλές φορές πηγαίνω και ακουμπώ στην εικόνα Της και λέω:

«Τώρα, Παναγία μου, θα θηλάσω λίγο Χάρη». Νιώθω σαν μωρό που θηλάζει στην αγκαλιά της μάνας του ξέγνοιαστο, αμέριμνο, και νιώθει τη μεγάλη Της αγάπη και την ανέκφραστη στοργή της και τρέφομαι με Χάρη. "

Όσιος Ευμένιος Σαριδάκης

Οι θλίψεις και ο πόνος μας φέρνουν πιό κοντά στον Θεό.

Όλα τα ξεπερνά κανείς με την Πίστη στο Θεό.

Δημήτριος Παναγόπουλος- Ιεροκήρυκας

Κάποτε μια φοιτήτρια μού είπε:

- Ο κόσμος έχει τόσους πειρασμούς, που δεν μπορεί κάποιος να ανταπεξέλθει και να αντισταθεί.

Της είπα:

- Εσένα θα σε κρίνουν τα ψάρια! Αν και ζουν σε αλμυρό περιβάλλον, εντούτοις δεν είναι αλμυρά. Αν βγάλεις ένα ψάρι από τη θάλασσα και το τηγανίσεις χωρίς να το αλατίσεις, θα είναι το πιο άνοστο πράγμα. Παρέμεινε ανάλατο, αν και έμεινε 5-10 χρόνια στη θάλασσα, σε ένα περιβάλλον αλμυρό.

Γιατί; Για να διδάξει σε εμάς, ότι μένοντας μέσα στον κόσμο, πρέπει και μπορούμε να παραμείνουμε ανεπηρέαστοι από τον κόσμο.

Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

Τις δοκιμασίες να τις δεχόμαστε με υπομονή, χωρίς στενοχώρια, σαν ευλογία του Θεού.

Όταν κάποιος μας αδικεί, πρέπει να χαιρόμαστε και να θεωρούμε αυτόν που μας αδικεί μεγάλο ευεργέτη.

Διότι γίνεται αιτία αποταμιεύσεως μας στην άλλη ζωή

Με τις δοκιμασίες που επιτρέπει ο Θεός μας κάνει να ετοιμαζόμαστε για την ουράνια βασιλεία Του, έχοντας στο χέρι του το διαβατήριο των δοκιμασιών.

Μητροπολ.Διοκλειας Κάλλιστος Γουέαρ

"..Για μένα η καρδιά της Ορθοδοξίας βρίσκεται στη ζωή της προσευχής.

Αυτοι είναι δύο θησαυροί που μπορεί να προσφέρει και μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ορθοδοξία στη δυτική κοινωνία:

η θεία λειτουργία και η νοερά προσευχή μέσω της επίκλησης του αγίου ονόματος του Ιησού Χριστού.."

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

«Βλέποντας την εικόνα της Παναγίας, αφιέρωσε την καρδιά σου σ' Αυτήν που βασιλεύει στον Παράδεισο και ευχαρίστησέ Την,

γιατί στάθηκε πάντα έτοιμη στο θέλημα του Θεού και γιατί δεν λείπει στον αόρατό μας πόλεμο, η προστασία και η βοήθεια Της.

Δεν υπάρχει κανένας, που να επικαλέστηκε την Παναγία με πίστη και να μην τον άκουσε με ευσπλαχνία».

Αγ. Μάρκος ο Ασκητής

"Όπως είναι αδύνατη η συνύπαρξη φωτιάς και νερού, έτσι είναι ενάντιες η δικαιολογία και η ταπείνωση."

Ο Ρώσος Αγιορείτης Ιερομόναχος παπα-Τύχων (1884-1968)

Γράφει ο όσιος Παΐσιος:

Πριν αρχίση τις συμβουλές του ο Γέροντας [ο Ρώσος Αγιορείτης Ιερομόναχος παπα-Τύχων], είχε τυπικό να κάνη πρώτα προσευχή, να επικαλεσθή το Άγιο Πνεύμα, για να τον φωτίση, και αυτό συνιστούσε και στους άλλους.

Έλεγε:

«Ο Θεός άφησε το Άγιο Πνεύμα, για να μας φωτίζη. Αυτό είναι νοικοκύρης. Γι’ αυτό και η Εκκλησία μας αρχίζει με το «με το Βασιλεύ Ουράνιε το Πνεύμα της αληθείας».

Ενώ έλεγε αυτά για το Άγιο Πνεύμα, αλλοιωνόταν το πρόσωπό του, και πολλοί ευλαβείς άνθρωποι την έβλεπαν αυτή την αλλοίωση.

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος

Ο Κύριος μας έχει αρκετά πνευματικά όπλα για να πολεμάμε τον πονηρό διάβολο.

Όπλο κατά του διαβόλου είναι ο Τίμιος Σταυρός, η προσευχή, η πίστη, η υπομονή, η ανδρεία, η μεγαλοψυχία.

Το δε μεγαλύτερο όπλο είναι η Θεία Κοινωνία, όταν την λαμβάνουμε άξια, επειδή μας ενώνει με τον Θεό.

Δυό Γέροντες ζούσαν ως μοναχοί πολλά χρόνια μαζί και ποτέ δεν μάλωσαν. Είπε ο ένας στον άλλον:

«Ας φιλονικήσουμε κι εμείς μια φορά όπως όλοι οι άνθρωποι».

Ο άλλος αποκρίθηκε: «Δεν ξέρω πώς γίνεται η φιλονικία».

Και του λέει ο αδελφός: «Να, θα βάλω στη μέση ένα τούβλο. Εγώ θα λέω ότι είναι δικό μου κι εσύ να λές, όχι, δικό μου είναι, και από δω γίνεται η αρχή».

Έβαλαν πράγματι στη μέση ένα τούβλο.

Λέει ο ένας: «Αυτό είναι δικό μου».

Ο άλλος είπε: «Όχι, είναι δικό».

Είπε ο πρώτος: «Έ, αν είναι δικό σου, πάρ΄το και πήγαινε».

Και έφυγαν, χωρίς να βρουν αιτία για φιλονικία.

Ὁσίου Ἰωσὴφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ

Ἐσύ νομίζεις ὅτι δέν ἔφθασεν ἡ φωνή σου εἰς τούς Ἁγίους, εἰς τήν Παναγίαν μας, εἰς τόν Χριστόν.

Μά, προτοῦ ἐσύ φωνάξης, οἱ Ἅγιοι ἔσπευσαν εἰς βοήθειαν σου γνωρίζοντες ὅτι θά τούς ἐπικαλεσθῇς καί θά ζητήσῇς τήν ἐκ Θεοῦ προστασίαν τους.

Ὅμως ἐσύ μή βλέπων πέραν αὑτῶν ὅπου φαίνονται καί μή γνωρίζων τό πῶς ὁ Θεός κυβερνᾶ τόν κόσμον θέλεις εὐθύς ὡς ἀστραπή νά γίνεται τό αἴτημά σου.

Ὅμως δέν εἷναι ἔτσι. Ὁ Κύριος ζητεῖ τήν ὑπομονήν. Θέλει νά δείξεις τήν πίστην σου

Δέν εἷναι μόνη ἡ προσευχή ὅπου νά λέγη κανείς ὡσάν παπαγάλος…

Ιερομόναχος Ευσέβιος Βίττης

Ἡ δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι δωρεά τοῦ Θεοῦ.

Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον κατοικεῖ σέ ψυχές πού καθαρίζουν τόν ἑαυτό τους ἀπό κάθε τι σαρκικό καί γήινο.

Διαβάστε τό κεφ. 6 τῆς πρός Ρωμαίους ἐπιστολῆς καί 5ο κεφ. τῆς πρός Γαλάτας ἐπιστολῆς στ΄ 13-26.

Ἐπίσης διά μέσου τῶν Ἁγίων Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας καί πρό πάντων μέ τή Θ.Κοινωνία.

Λέει ἡ σχετική εὐχή: ”ὧσπερ γενέσθαι τοῖς μεταλαμβάνουσιν εἰς νήψιν ψυχῆς εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, εἰς Πνεύματος Ἁγίου Κοινωνίαν”.

Εὐεργετινός

Αὐτὰ μᾶς εἶπε ὁ γέροντας, καὶ μεῖς φύγαμε ὠφελημένοι. Καὶ καθὼς μᾶς ξεπροβόδιζε, εἶπε:

«Παιδιὰ μου, τὸ ἐρχόμενο Σάββατο ἐλᾶτε σ’ ἐμένα, γιατὶ σᾶς χρειάζομαι».

Πήγαμε λοιπὸν τὸ Σάββατο κατὰ τὴν τρίτη ὥρα (9 τὸ πρωί), ὅπως μᾶς εἶπε, καὶ τὸν βρήκαμε νεκρό.

Καὶ ἀφοῦ τὸν θάψαμε, φύγαμε εὐχαριστώντας τὸν Θεὸ πού μᾶς ἀξίωσε νὰ κηδέψουμε τέτοιον ἅγιο.

Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης

Η Παναγία αναμφισβήτητα υπήρξε η ταπεινότερη, καθαρότερη, σεμνότερη, σιωπηλέστερη, ωραιότερη και ιερότερη γυναίκα του κόσμου.

Υπήρξε μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Η ταπείνωσή της ήταν γνήσια, η καθαρότητά της επιλεγμένη,

η σεμνότητά της κόσμημά της, η σιωπή της πιο βροντερή από το πιο μεγαλόστομο κήρυγμα.

Η ιερότητά της πασιφανής και δεδομένη. Η αμόλυντη ταπεινοφροσύνη της,

η αειπαρθενία της σε όλο της το είναι, η χαρακτηριστική της σεμνότητα και η απέραντη σιωπή του όλου βίου της καθίστανται λίαν διδακτικά σε όλους μας πάντοτε.

Ιερός Χρυσόστομος

Μην μου δείχνεις τον αθλητή την ώρα της προπονήσεως

αλλά την ώρα του αγώνα!

Μη μου δείχνεις την ευλάβειά σου την ώρα που ακούς τα Θεία λόγια

αλλά την ώρα της έμπρακτης εφαρμογής!

Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας

«Όσοι ζουν από εδώ τη κόλαση... και αξιοποιήσουν αυτή τη κατάσταση, με πνευματικά κριτήρια, όταν πεθάνουν δεν θα δικαστούν καθόλου,

αλλά θα πάνε, κατευθείαν στην αγκαλιά του Χριστού. Αν όμως δεν αξιοποιήσουν,

με πνευματικά κριτήρια, την κόλαση που ζούνε τώρα, τότε θα βασανίζονται και στην άλλη ζωή».

Άγιος Παϊσιος Αγιορείτης

- Γέροντα, φοβάμαι τα ταγκαλάκια.

- Τι να φοβηθής; Τα ταγκαλάκια δεν έχουν καμμιά δύναμη.

Ο Χριστός είναι παντοδύναμος.

Ο πειρασμός είναι σάπιος. Σταυρό δεν φοράς; Τα όπλα του διαβόλου είναι αδύναμα.

Ο Χριστός μας μας έχει οπλίσει με τον Σταυρό Του.

Μόνον όταν αφήνουμε τα όπλα τα πνευματικά, τότε ο εχθρός έχει δύναμη.

Ένα μικρό σταυρουδάκι έδειξε ένας ορθόδοξος ιερέας σε έναν μάγο και έκανε να τρέμη ο δαίμονας που είχε επικαλεσθή με τις μαγείες του…

Αγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβιτης

«Εδώ στη γη έχεις ένα εμπόδιο, γι’ αυτό χρειάζεται η πίστη. Αυτό το εμπόδιο είναι το σώμα, ενώ μετά το θάνατο η πίστη καταργείται και βλέπεις το Χριστό όπως βλέπεις τον ήλιο.

Όταν, όμως, δε ζεις με το Χριστό, ζεις μες στη μελαγχολία, στη θλίψη, στο άγχος, στη στενοχώρια, δε ζεις σωστά, παρουσιάζονται ανωμαλίες στον οργανισμό, επηρεάζεται το σώμα, οι ενδοκρινείς αδένες, το συκώτι, η χολή, το πάγκρεας, το στομάχι.

Το μεγάλο φάρμακο είναι να επιδοθεί κανείς στη λατρεία του Χριστού και, τότε, όλα θεραπεύονται, όλα λειτουργούν κανονικά.

Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει, τα μεταποιεί, τα αγιάζει, τα διορθώνει, τα αλλάζει, τα μεταστοιχειώνει».

Γέρων Σωφρόνιος Σαχάρωφ

Αν αισθανόμαστε κάποια αντιπάθεια για κάποιον,

το καλύτερο είναι να μη φέρουμε στο νου την εικόνα αυτού του προσώπου,

ούτε την αιτία αυτής της αντιπάθειας, αλλά να προσευχόμαστε έξω απ’ όλα αυτά.

Με την εσωτερική αυτή εργασία μπορούμε να υπερβούμε την αντιπάθεια, ν’ αρνηθούμε την εικόνα που γεννούν τα πάθη μας..

Γέροντας Εφραίμ Αριζονίτης

Ο δρόμος της σωτηρίας μας είναι σπαρμένος με αγκάθια και πονάμε και ματώνουμε· αλλά υπομονή και θα έλθη η ευλογημένη ώρα, που οι πόνοι και τα αίματα θα γράψουν τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής!

Τότε θα ευλογούμε τον Θεό, που με την άπειρη σοφία Του βρήκε τον πόνο και τις θλίψεις ως μέσα μεγάλης σωτηρίας.

Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης

Και αν έχει τόση μεγάλη σημασία η μνημόνευση των ονομάτων ζώντων και κεκοιμημένων σε οποιαδήποτε προσευχή,

πόσο μεγαλύτερη σημασία και αξία έχει, όταν μνημονεύονται τα ονόματα στην ιερότερη προσευχή, στη Θεία Λειτουργία;

Στη Θεία Λειτουργία ο ιερέας επισφραγίζει τη μνημόνευση των ονομάτων ζώντων και κεκοιμημένων με τα λόγια

«Απόπλυνον, Κύριε, τα αμαρτήματα των ενθάδε μνημονευθέντων δούλων Σου τω αίματί Σου τω αγίω».

Όσιος Ποιμήν

Εκείνος, που αγαπά πραγματικά, θυσιάζεται για τον πλησίον του. Να πως μπορεί να αποδείξει την υπέρ του πλησίον θυσία:

Εάν ακούσει από τον πλησίον του λόγους λυπηρούς, που τον έθλιψαν και ενώ μπορεί και αυτός να εκστομίσει κατά του πλησίον του τέτοιους λόγους και να επιβληθεί στον εαυτό του και δεν τους πει.

Ή αν αδικηθεί από τον πλησίον του και έχει την δύναμη και δεν ανταποδώσει το κακό στον αδικήσαντα.

Αυτός πραγματικά θυσιάζεται υπέρ του πλησίον του....

Πατριάρχης Σερβίας Παύλος

Τίποτα δεν είναι πιο πολύτιμο στη ζωή του ανθρώπου από την προσευχή. Η προσευχή κάνει το αδύνατο δυνατό.

Η προσευχή είναι αναγκαία για την ψυχή του ανθρώπου, όπως είναι ο αέρας για την αναπνοή.

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος

«Η πολυχρόνια υπομονή οδηγεί στην ταπείνωση.

Η ταπείνωση οδηγεί στην υγεία της ψυχής.

Η υγεία της ψυχής στη γνώση του Θεού.

Η γνώση του Θεού στην αγάπη του Θεού.

Και, τέλος, η αγάπη του Θεού στη χαρά του Θεού, τη γλυκύτερη όλων».

Ἀββάς Δωρόθεος

Πάνω ἀπ’ ὅλα πρέπει νὰ καλλιεργεῖ ὁ Χριστιανὸς τὴν ἀρετὴ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς ἀνδρείας.

Γιατὶ αὐτὲς είναι οἱ ἀκρογωνιαίοι λίθοι τοῦ οἰκοδομήματος πάνω στίς οποίες στερεώνεται ἡ οἰκοδομὴ καὶ ἑνώνονται οἱ τοίχοι μεταξὺ τους, χωρὶς νὰ γέρνουν καὶ νὰ κάνουν ἐνδιάμεσα ρωγμές.

Χωρὶς αὐτὲς δὲν ἔχει κανεὶς τὴν δύναμη νὰ ὁλοκληρώσει καμιὰ ἀπολύτως αρετή.

Αρχιμ. Δανιήλ Αεράκης

Η μετάνοια! Είναι ο Ιορδάνης ποταμός. Πολλοί επιζητούν να πάνε στους Αγίους Τόπους και να βαπτισθούν στον Ιορδάνη ποταμό. Ευλαβής πόθος.

. Αλλ' όσες φορές και αν μπούμε στον Ιορδάνη ποταμό και όσα μπουκάλια Αγιασμού και αν πιούμε,

αν δεν μετανοήσουμε, δεν σωζόμεθα. Κοντά μας, δίπλα μας, είναι ο Ιορδάνης ποταμός. Κυλάει μέσα στην Εκκλησία.

Είναι η μετάνοια και η εξομολόγησις. Αν λουσθούμε μέσα στη μετάνοια, σβήνουν όλα τα αμαρτήματά μας. Και το λουτρό της μετάνοιας είναι το δεύτερο βάπτισμα.

Οσιος Σωφρόνιος του Έσσεξ

Ποτέ να μην συγκρίνουμε τον εαυτό μας με κανένα πρόσωπο.

. Ο καθένας από μας, όσο μικρός και αν είναι, είναι μεγάλος ενώπιον του Αιωνίου.

Ο Θεός συνάπτει με κάθε ανθρώπινη ύπαρξη καρδιακή και μοναδική σχέση..."

Από το βιβλίο: Ο Γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής και Σπηλαιώτης

Ὁ παπα - Ἐφραίμ πρός τό τέλος τῆς ἑπιγείου ζωῆς του, ἤθελε νά ἐπισκεφθῆ γιά τελευταία φορά τά καλύβια τοῦ Γέροντος Ἰωσήφ στόν Ἅγιον Βασίλειο. Μόλις πλησίασε τό ἐγκαταλελειμμένο ἐκκλησάκι τοῦ κελλιοῦ τοῦ Γέροντος, μέ φανερή συγκίνησι καί ποταμούς δακρύων ἔλεγε στό συνοδό του:

''Αἰωνία του ἡ μνήμη! Αἰωνία του ἡ μνήμη! Χορτάσαμε Χάρι! Χορτάσαμε Χάρι! Ἐδῶ ἐπί τρία χρόνια κοντά στόν Γέροντα Ἰωσήφ ἤπια νερό, ἀπό τό νερό τοῦ παραδείσου! Ὦ! Τήν ἐποχή ἐκείνη πού ἐπήγαινα εἰς τόν Ἅγιο Βασίλειο, εἰς τόν Γέροντα Ἰωσήφ, τί Χάρις ἦταν ἐκείνη!

Τί καταστάσεις Χάριτός! Τί Λειτουργίες! Τί θεωρίες! τί μυστήρια! τί ἀποκαλύψεις. Νόμιζες, ὅτι καί οἱ θάμνοι καί τά βράχια καί ἡ φύσις ὅλη δοξολογοῦσαν καί ὑμνολογοῦσαν τόν Θεό.

Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης

"Ήρθε μια φορά στο καλύβι ένας και μου λέει: «Ο Θεός δεν έπρεπε αυτό να το κάνει έτσι». «Εσύ, του λέω, μπορείς να κρατήσεις μια πετρούλα στον αέρα; Αυτά τα αστέρια που βλέπεις, δεν είναι μπίλιες που γυαλίζουν.

Είναι ολόκληροι όγκοι που κινούνται ιλιγγιωδώς και συγκρατούνται, χωρίς να εκτροχιάζονται».

«Αυτό, κατά την γνώμη μου, δεν έπρεπε να γίνει έτσι», ξαναλέει. Ακούς κουβέντα! Μα εμείς θα κρίνουμε τον Θεό; Μπήκε η λογική και έλειψε η εμπιστοσύνη στον Θεό.

Και αν του πεις τίποτε, σου λέει: «Με συγχωρείς, την γνώμη μου είπα· δεν μπορώ να πω την γνώμη μου;»

Τί ακούει ο Θεός από εμάς! Ευτυχώς που δεν μας παίρνει τοις μετρητοίς".

Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ

Επώδυνη είναι η οδός που οδηγεί στην απόκτηση της αγίας Αγάπης.

Δεν είναι άραγε αυτός ο λόγος για τον οποίο πολλοί αποχωρούν από τον Χριστιανισμό...

αποκλίνουν από τη σταυρική οδό της αγάπης αυτής σε άλλες οδούς;

Αλλά δεν υπάρχει άλλη οδός, όπως δεν υπάρχει και άλλος Θεός.

Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ

-Τί σημαίνει σωτηρία; Ὁ θάνατος τοῦ σώματος εἶναι ἄραγε ἡ προϋπόθεση γιὰ τὴν εἴσοδο στὴ Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ; Πῶς μποροῦμε νὰ ἀναπτύξουμε τὴν ἱκανότητά μας νὰ ζοῦμε σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ, σύμφωνα μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα;

-Ἕνα μόνο ἔχει σημασία: νὰ φυλάξουμε τὴν ἔνταση τῆς προσευχῆς καὶ τῆς μετάνοιας.

Τότε ὁ θάνατος δὲ θὰ εἶναι ρήξη, ἀλλὰ μετάβαση στὴ Βασιλεία, γιὰ τὴν ὁποία θὰ ἔχουμε ἑτοιμασθεῖ μὲ τὴν κοινωνία τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν ἐπίκληση τοῦ Ὀνόματός Του:

«Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς καὶ τὸν κόσμον Σου».

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

«Αυτός που θα συναντηθεί ειλικρινώς με τον Κύριο και Χριστό, βιώνει να αλλάζουν όλα μέσα του.

Θυμηθείτε ότι συναντήθηκε μαζί Του ένας χωρικός ψαράς και από εκείνη την συνάντηση προέκυψε ένας Απόστολος Πέτρος.

Συναντήθηκε μαζί Του ο Σαύλος, ο πιο μορφωμένος άνθρωπος της εποχής του, συνάντησε τον Θεό στο πρόσωπο του Χριστού και έγινε ο πιο φημισμένος ανάμεσα στους ανθρώπους.

Γιατί, ποιος του έδωσε όλη εκείνη την δύναμη που είχε αν όχι ο ίδιος ο Χριστός;….

Έτσι, η συνάντηση με τον Κύριο αποτελούσε πάντα το σημαντικότερο γεγονός για τον κάθε άνθρωπο, είτε αυτός κινείται προς τον Κύριο Ιησού είτε εναντίον Εκείνου»

Πρωτοπρεσβύτερος Πέτρος Λαπαθιώτης

Σημασία κυρίως έχουν τα δάκρυα της μετανοίας που συχνά έτρεχαν από τα μάτια του Πέτρου και του Παύλου.

Όσες φορές ο Πέτρος άκουε λάλημα πετεινού, έκλαιγε, όπως έκλαιγε πικρώς την πρώτη φορά, τη νύκτα της Μεγάλης Πέμπτης (Ματθ. 26,75).

Και ο Παύλος, όσες φορές θυμόταν τι έκανε ως διώκτης της Εκκλησίας, αναστέναζε και με βαθειά συναίσθηση έλεγε: «Οὐκ εἰμί ἰκανὸς καλεῖσθαι Ἀπόστολος» (Α΄ Κορ. 15,9).

Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης

«Πολὺ βοηθάει τὸ νὰ εἶναι κανεὶς ἁπλὸς στὶς σχέσεις του μὲ τοὺς ἄλλους, νὰ ἔχη γι᾿ αὐτοὺς πάντοτε καλὸ λογισμὸ καὶ νὰ μὴν παίρνη ὅλους τοὺς ἀνθρώπους στὰ σοβαρά.

Νὰ ἀποφεύγη τὶς συζητήσεις ποὺ γίνονται δῆθεν γιὰ πνευματικὴ ὠφέλεια καὶ φέρνουν μᾶλλον πονοκέφαλο.

Νὰ μὴν περιμένη πνευματικὴ κατανόηση ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ δὲν πιστεύουν στὸν Θεό. Καλύτερα νὰ εὔχεται γι᾿ αὐτοὺς νὰ τοὺς συγχωρήση ὁ Θεὸς καὶ νὰ τοὺς φωτίση.

Νὰ μιλάη στὸν καθέναν μὲ τὴν δική του γλῶσσα καὶ νὰ μὴ φανερώνη τὶς μεγάλες ἀλήθειες ποὺ πιστεύει καὶ ζῆ, γιατὶ δὲν θὰ τὸν καταλάβουν, ἐπειδὴ μιλάει σὲ ἄλλη συχνότητα καὶ σὲ διαφορετικὸ μῆκος κύματος.

Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη χάρη.

Υπάρχουν μυστικά.

Το ουσιαστικότερο είναι να φύγεις απ' τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία.

Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Η θεία Xάρις μας διδάσκει το δικό μας χρέος. Για να την προσελκύσουμε, θέλει αγάπη, λαχτάρα. Η Xάρις του Θεού θέλει θείο έρωτα.

Η αγάπη αρκεί, για να μας φέρει σε κατάλληλη «φόρμα» για προσευχή.

Μόνος Του θα έλθει ο Χριστός και θα εγκύψει στην ψυχή μας, αρκεί να βρει ορισμένα πραγματάκια που να Τον ευχαριστούν• αγαθή προαίρεση, ταπείνωση και αγάπη.

Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να πούμε «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με...

Γέροντας Αιμιλιανός Σιμονοπετρίτης

Τα απρόοπτα είναι αντίθετα προς το θέλημα και την επιθυμία μας, γι’ αυτό και μας φαίνονται απρόοπτα, στην ουσία όμως δεν είναι….

Διότι άνθρωπος που αγαπά τον Θεόν προσδοκά τα πάντα και λέγει πάντοτε «γενηθήτω το θέλημά σου». Θα έρθει βροχή, λαίλαπα, χαλάζι, κεραυνός; « Είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον».

Για να μην ταράσσεσαι λοιπόν κάθε φορά και στεναχωριέσαι, για να μην αγωνιάς και προβληματίζεσαι, να τα περιμένεις όλα, να μπορείς να υπομένεις ό,τι έρχεται.

Πάντα να λες, καλώς ήλθες αρρώστια, καλώς ήλθες αποτυχία, καλώς ήλθες μαρτύριο. Αυτό φέρνει την πραότητα, άνευ της οποίας δεν μπορεί να υπάρχει καμμία πνευματική ζωή.

Ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης

Ο Άγιος Αρσένιος, καθώς αναφέρω στον βίο του, εκτός από τα άλλα χαρίσματα που είχε αξιωθή να λάβη από τον Θεό, έλαβε και το χάρισμα να λύνη την στείρωση των γυναικών.

Ενώ σ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις των ασθενειών δεχόταν τις γυναίκες και τις διάβαζε και γίνονταν καλά, στο θέμα της στειρώσεως έστελνε την ευχή γραμμένη, σαν φυλαχτό διπλωμένη, και την φορούσαν με ευλάβεια, και ανάπαυε και τον λογισμό των γυναικών.

Το έκανε αυτό, για να μην τον παρεξηγήσουν άνθρωποι που δεν μπορούσαν να σκεφθούν καθαρά.

Το φυλαχτό αυτό το έστελνε με οποιοδήποτε άτομο συγγενικό ή γνωστό της οικογενείας.

Άλλες πάλι γυναίκες στείρες έστελναν την μανδήλα τους, για να την ευλογήση ο Πατήρ Αρσένιος, την φορούσαν κατόπιν με ευλάβεια και στον χρόνο γεννούσαν.

Άγιος Νεκτάριος επίσκοπος Πενταπόλεως ο θαυματουργός

«Η επιείκεια είναι αρετή που δηλώνει την ευμένεια, την πραότητα, την μετριοπάθεια, την ευγνωμοσύνη, την αγαθότητα.

Η επιείκεια είναι αρετή μεγάλης ηθικής αξίας, που φανερώνει ευγένεια γενναίας και αγαθής ψυχής».

Άρχιμανδρίτης Ιουστίνος Πόποβιτς

Δεν θέλω ούτε την αλήθειαν άνευ του Χριστού, ούτε την δικαιοσύνην άνευ του Χριστού, ούτε την αγάπην άνευ του Χριστού, ούτε τον Θεόν άνευ του Χριστού.

Δεν τα θέλω όλα αυτά κατ' ούδένα τρόπον! Θα δεχθώ κάθε είδους θάνατον" ας με θανατώσετε με όποιον τρόπον θέλετε, αλλά χωρίς τον Χριστόν δεν θέλω τίποτε.

Ούτε τον εαυτόν μου, ούτε και αυτόν τον ίδιον τον Θεόν, ούτε κάτι άλλο μεταξύ των δύο τούτων

Όσιος Παναής Χατζηϊωνάς από τη Λύση της Κύπρου

Έρχεται το κύμα πάνω στο βράχο και φεύγει αφρισμένο.

Αλλά τον βράχο δεν τον αγγίζει.

Ό,τι υπομένεις είναι στεφάνι.Τι ψάχνεις να κάμεις καλοσύνες;

Το να υπομένεις τις δοκιμασίες, έχει παραπάνω μισθό.

Άγιος Λουκάς Κριμαίας

Όταν μετανοούμε και προσευχόμαστε για τις αμαρτίες μας,

η πρώτη μας αίτηση πρέπει να είναι αυτή:

να καθαρίσει ο Κύριος την καρδιά μας από την κακία

και να μας χαρίσει πραότητα, ταπείνωση και αγάπη.

Άγιος Ιωάννης ο νέος Χοζεβίτης

Η προσευχή υπέρ των κεκοιμημένων δε σημαίνει μόνο μνημόσυνα και κεριά.

Το να μνημονεύουμε τους αγαπητούς μας δεν είναι μόνο να γράψουμε τα ονόματά τους σε χαρτάκια και να δώσουμε χρήματα.

Διότι δεν μπορούν όλοι να πληρώσουν οποτεδήποτε για μνημόσυνα ή άλλες τελετές για τους κεκοιμημένους.

Οι νεκροί δεν περιμένουν χρήματα ως θυσία από τους φτωχούς,

αλλά μάλλον ευλαβή ενθύμηση την ώρα των Ακολουθιών που τελούνται στο Ναό και των προσευχών στο κελί.

Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας

Η πράξη της ελεημοσύνης αφαιρεί τις αμαρτίες, εμφανίζεται με καύχηση κατά την Κρίση,

εξημερώνει την φλόγα της κολάσεως, κάμπτει αυτόν που δικάζει ή μάλλον ενώνει με τον Θεό,

σε συγκαταλέγει στον αριθμό των χορών των Αγίων, σε μεταφέρει σε Ουράνια Πόλη,

σου εξσσφαλίζει την Βασιλεία των Ουρανών, δόξα αμάραντη, ελπίδα σίγουρη και βάσιμη.

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός

Ο γλυκύτατος Ιησούς να είναι πάντα στις σκέψεις σου,

να είναι ένα λιμάνι στο οποίο θα επανέρχεσαι ξανά και ξανά...

Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης

Είναι πολλές αρετές που μας κάνουν αγαπητούς στον Θεό, και μας πλησιάζουν προς Αυτόν. Αλλά περισσότερο και ευκολότερο από όλες είναι η προσευχή.

Η προσευχή μάς ενώνει νοερώς με τον Θεό. Αλλά και ό,τι βήμα κάνομε με προσευχή, ο Θεός μάς ευλογεί. «Εμνήσθην του Θεού και ευφράνθην».

Μητρ. Σιατίστης Παύλος

«Το γνώρισμα όλων των μεγάλων Αγίων μας ήταν ότι, ήταν πολύ αυστηροί στον εαυτό τους και πολύ επιεικείς στους άλλους ανθρώπους.

Εμείς είμαστε πολύ αυστηροί στους άλλους αλλά πολύ επιεικείς σε μας.»

Άγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης

Οι Άγιοι με την υπομονή αντιμετώπιζαν τις θλίψεις, τις δοκιμασίες, τους πειρασμούς.

Δεν ζήτησαν ποτέ απαλλαγή, γι’ αυτό και έλαβαν στον ουρανό μισθό.

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

Ο άνθρωπος όσο είναι αμελής στα δικά του πράγματα και τις δικές του υποθέσεις,

τόσο είναι επιμελής και πρόθυμος να εξετάζει τα έργα των άλλων.

Ιερός Χρυσόστομος

Γι' αυτό θαυμάζουμε τον Μωϋσή, που παρότι ο λαός του πολλές φορές τον περιφρόνησε και τον αποστράφηκε,

όταν ο Κύριος του είπε: Άφησέ Με να τους καταστρέψω...'', ο Μωϋσής έδειξε ανεξικακία σ' αυτούς και είπε στον Κύριο:

Αν λοιπόν συγχωρήσεις την αμαρτία τους, συγχώρεσέ τους. Διαφορετικά, εξάλειψε και κατέστρεψε και εμένα μαζί τους...''!!!

Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας

Η ασθένεια όταν την υπομένουμε καρτερικά, επιφέρει μεγάλο κέρδος στην ψυχή,

αρκεί να κατηγορούμε τον εαυτόν μας,

διότι κυρίως για τις αμαρτίες μας υποφέρουμε

και περισσότερο για την υπερηφάνεια της καρδιάς μας.

Άγιος δεν γεννήθηκε κανείς. Όσοι γίνανε Άγιοι, πάλεψαν.

Σήκωσαν τα μανίκια τους και βούτηξαν μέσα στα σκατά. Πόνεσαν με τον πόνο του διπλανού.

Ξαγρύπνησαν μαζί του. Μοιράστηκαν την τελευταία τους μπουκιά. Χάρηκαν με την χαρά του.

Όχι γιατί το είπε ο Χριστός. Αμαρτωλοί τους όλοι. Άνθρωποι με πάθη και αδυναμίες.

Συνεπείς στην πτώση αλλά συνεπείς και στην μετάνοια. Έσφαλλα λέγανε και έβρισκαν παρηγοριά κάτω από το πετραχήλι.

Πάλεψαν με αγώνα. Και έκαναν οι άνθρωποι το χρέος τους και ο Θεός το δικό του χρέος.

Χριστός Ανέστη.

Αββάς Δωρόθεος

''Μάθετε από Μένα, ότι Είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές'' (Ματθ. 11,29).

Εκείνος λοιπόν, που θέλει να βρει η ψυχή του αληθινή ανάπαυση, ας μάθει την ταπεινοφροσύνη και θα δει,

ότι σε αυτή βρίσκεται η κάθε χαρά, κάθε δόξα και κάθε ανάπαυση,

όπως ακριβώς στην υπερηφάνεια, βρίσκονται όλα τα αντίθετα.

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης

Η αμφιβολία είναι βλασφημία εναντίον του Θεού.

Είναι αναίδεια, είναι ψέμα του πονηρού πνεύματος που φωλιάζει στην καρδιά σου,

εναντίον του Πνεύματος της αλήθειας.

Να την φοβάσαι την αμφιβολία, όπως φοβάσαι το φαρμακερό φίδι,

ή θα έλεγα καλύτερα, να μην της δίνεις καμμιά σημασία.

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης

Στριφογυρίζουμε απ’ εδώ κι από κει, τυρβάζουμε για μικρά και ασήμαντα πράγματα.

Όλ’ αυτά είναι παροδικά, φθαρτά, νεκρά.

Ο διάβολος που έχει τη δύναμη του θανάτου μας παγιδεύει στα δίχτυα του, μας τραυματίζει έως θανάτου.

Γι’ αυτό πρέπει να προσέχουμε, να μην προσκολλιόμαστε σε τίποτε το επίγειο, για να αποφύγουμε τα τραύματά του.

Ὅσιος Ἄνθιμος ἐν Χίῳ

Ἡ ἐξομολόγησις εἶναι τὸ δεύτερον βάπτισμα.

Καὶ καθὼς γίνεται καθαρὸς ὁ ἄνθρωπος ὅταν βαπτισθεῖ,

ἔτσι καὶ ἡ καθαρὰ ἐξομολόγησις ξαναβαπτίζει τὴν ψυχήν, ἡ δὲ χεὶρ τοῦ πνευματικοῦ,

τὴν ὁποία θέτει εἰς τὴν κεφαλήν του, τοῦ μεταδίδει τὴν θείαν χάριν, γιὰ νὰ τὸν φωτίζει,

νὰ τὸν ἁγιάζει καὶ νὰ τὸν στηρίζει καὶ νὰ τὸν ἐνδυναμώνει.

Αγίου Παΐσιου Αγιορείτου

– Κοίταξε, να δοξάζης τον Θεό

– Πιό πολύ, Γέροντα, παρακαλώ τον Θεό να με συγχωρήση, παρά Τον δοξολογώ.

– Και αυτό καλό είναι, αλλά καλύτερα να Τον δοξολογής.

Μέσα στην δοξολογία υπάρχει και μετάνοια, η οποία, επειδή έχει ταπείνωση, φέρνει την θεία παρηγοριά.

Το «δόξα σοι ο Θεός» σημαίνει και «συγχώρεσε, Θεέ μου, τις αμαρτίες μου, για να Σε δοξολογώ, όπως Σε δοξολογούν οι Άγγελοι»

Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος

Η σελήνη, η οποία μεγαλώνει και πάλι μικραίνει, είναι τύπος του ανθρώπου, ο οποίος άλλοτε πράττει καλά και άλλοτε αμαρτάνει, και κατόπιν με την μετάνοια επανέρχεται στην ενάρετη ζωή.

Λοιπόν, δεν χάθηκε ο νους όποιου αμάρτησε, καθώς νομίζουν μερικοί, όπως της σελήνης το σώμα δεν λιγόστεψε, αλλά μόνο το φως της.

Αποκτά, λοιπόν, πάλι ο άνθρωπος την λαμπρότητά του με τη μετάνοια, όπως η σελήνη με το λιγόστεμά της ξαναντύνεται πάλι το φως.

Ιερός Χρυσόστομος

Και η αποτυχία, όταν θέλει ο Θεός, δεν είναι χειρότερη από την επιτυχία.

Καθ' όσον εμείς δεν γνωρίζουμε τόσο τα συμφέροντά μας, όσο τα γνωρίζει Εκείνος και γνωρίζει πως να κανονίσει την σωτηρία μας.

Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να Τον ευχαριστούμε και όταν επιτυγχάνουμε αυτό που ζητάμε, αλλά και όταν αποτυγχάνουμε.

Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας

Η Διαθήκη που σας αφήνω είναι να γνωρίσετε το Άγιο Πνεύμα.

Να το εργαστείτε και να το χτίσετε μέσα σας, τηρώντας τις εντολές του Ευαγγελίου και έχοντας ειρήνη στη ψυχή σας,

Να έχετε αγάπη, ομόνοια και να φωνάζετε το όνομα του Χριστού και της Παναγίας μας.

Οι άγγελοι να σας συντροφεύουν.

Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης

Οι Μοναχοί δεν είναι απλώς φαναράκια που φωτίζουν στους δρόμους των πόλεων,

για να μη σκοντάφτουν οι άνθρωποι,

αλλά απομακρυσμένοι Φάροι επάνω στα βράχια, που κατευθύνουν τα καράβια του κόσμου με τις αναλαμπές τους,

για να φθάσουν στον προορισμό τους, στον Θεό…."

Δημητρίου Παναγοπούλου

"Τί νά σέ κάνω ᾄνθρωπε, νά τρῷς χαλβά καί ελιές καί μέ τρῷς ἐμένα ὁλόκληρο, ζωντανό;

Ἐκεῖ τρῷς νηστήσιμο καί ἐδῷ τρῷς ἀρτύσιμο!

ᾙ νηστεία δέν περιορίζεται στήν χύτρα μας. Διότι ἴσως νηστεύετε ἀπό φαγητά, ἀλλ΄ ἐφʹ ὃσον δέν νηστεύετε ἀπό ἁμαρτίες ἡ νηστεία σας δέν ᾠφελεῖ.

Γι΄ αὐτό ἐξετάσετε καί στήν νηστεια σας προσθέσατε τώρα καί τήν μετάνοια καί Έξομολόγηση.''

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Και αν δεν έχεις τίποτε να δώσεις στον ασθενή λόγω της φτώχειας σου, επισκέψου αυτόν και παρηγόρησέ τον με λόγια.

"Ασθενής είμαι και δεν με επισκεφτήκατε" (Ματθ. 25,36).

Δεν έχεις χρήματα; Έχεις όμως πόδια και στόμα και ομιλία.

Πήγαινε, παρηγόρησέ τον, διόρθωσε την αθυμία του, κάνε τον πιο εύθυμο, πιο υπομονητικό...

Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης

Ἡ θέλησις παιδί μου τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι πολὺ ἀσθενής. Θέλεις νὰ κάνῃς καλὸ μὰ δὲν μπορεῖς.

Ἐὰν ἕνας ἀπόστολος Παῦλος διακηρύττῃ ὅτι: Θέλω νὰ κάνω τὸ καλό, μὰ δὲν μπορῶ, γιατὶ μέσα μου ὑπάρχει ἄλλος νόμος,

ὁ νόμος τῆς ἁμαρτίας, ἡμεῖς τί νὰ εἰποῦμε;

Διὰ τοῦτο λοιπὸν παρακαλοῦμε καὶ ἱκετεύομεν τὸν Θεὸν μὲ τὴν προσευχήν, ἵνα μᾶς ἀξιώσῃ νὰ κάνωμεν πάντοτε τὸ θέλημά Του, καὶ μόνον τὸ Θέλημά Του,

εἴτε γλυκὸ εἶναι αὐτό, εἴτε πικρό,

ἀλλὰ πάντοτε ὠφέλιμο καὶ οὐδέποτε βλαβερό

Πατήρ Ευμένιος

Πώς να μάθη τώρα ο κόσμος να αγαπά;

π. Ευμένιος: Τζάμπα είναι η αγάπη.

Ούτε πληρώνουμε, ούτε να πάμε ταξείδι να την βρούμε, ούτε να κόψουμε εισιτήριο χρειάζεται.

Η αγάπη είναι τζάμπα. Όπου να πάμε, ο Θεός είναι εκεί. Η αγάπη είναι δωρεά. Όποιος αγαπά τον Θεό διψά αχόρταγα να ομιλή με Αυτόν.

Δεν αγαπά τίποτε άλλο. Αυτός που αγαπά Τον Θεό, αγαπά και ό,τι είναι του Θεού. Τα δημιουργήματα του Θεού αγαπά και όλα αυτά, που αγαπά ο Θεός.

Δημήτρης Ροδης

Συγχώρα με Χριστέ μου, κάπου εκεί, στου δρόμου τη γωνιά, βαδίζοντας προς Γολγοθά, έχω αφήσει τον σταυρό μου

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Δική μας χαρά είναι ο Χριστός. Με τα πάθη Του μας έγραψε στο βιβλίο της ζωής,

και στη βασιλεία των ουρανών θα είμαστε αιώνια με τον Θεό και θα βλέπουμε τη δόξα Του και θα ευφραινόμαστε μαζί Του.

Η χαρά μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι τόσο γλυκό και ευχάριστο!

Αυτό μαρτυρεί στην ψυχή για τη σωτηρία.

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας

Εκείνος που ενώ έχει συμπαράσταση σκόνταψε στις πέτρες,

χωρίς συμπαράσταση όχι μόνο θα σκόνταφτε αλλά και θα σκοτωνόταν

Θυμόμαστε τους τρεις παίδες μέσα στο φλεγόμενο καμίνι,τον Αζαρία, τον Ανανία και τον Μισαήλ;

Ο Θεός δεν έσβησε τη φωτιά, αλλά ήταν δίπλα τους και βγήκαν από το καμίνι σώοι και άκαπνοι.

Δεν έχει σημασία αν ο Θεός εξαφανίσει τις άσχημες καταστάσεις της ζωής μας.

Σημασία έχει ότι ο Θεός είναι δίπλα μας σ' αυτές.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Με τη δύναμη του Σταυρού έπαψαν πλέον οι δαίμονες να είναι φοβεροί και έγιναν ευκολοκαταφρόνητοι,

δι' αυτού ο θάνατος έπαψε να είναι θάνατος, αλλά ύπνος,

με τη δύναμη του Σταυρού όλα όσα μας πολεμούν έπεσαν στη γη και καταπατήθηκαν

Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

Για να πάει κανείς στον γλυκό παράδεισο πρέπει να φάει πολλά πικρά εδώ,

να έχει το διαβατήριο των δοκιμασιών στο χέρι.

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης

Ο Κύριος επέτρεψε να Του πάρουν τα ενδύματα και να Τον καθηλώσουν στο Σταυρό.

Μ' αυτό μας δίδαξε, να είμαστε άκακοι και όχι εκδικητικοί,

σε ό,τι κακό και άδικο μας προξενούν οι άνθρωποι.

Άγιος Νεκτάριος

Παράδειγμα ανεξικακίας είναι ο Χριστός και οι μαθητές Αυτού,

οι οποίοι ενώ τους Σταύρωναν και τους θανάτωναν,

προσεύχονταν υπέρ των δημίων τους. Ο ανεξίκακος είναι τύπος του Χριστού

Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης

Ἐδῶ καὶ οἰκογενειάρχης νὰ εἶναι κανείς, πρέπει ἀπὸ κάπου νὰ κόβη καὶ νὰ οἰκονομάη κάτι, γιὰ νὰ κάνη κάποια ἐλεημοσύνη.

Νὰ πῆ στὴν γυναίκα του καὶ στὰ παιδιά του ὅτι στὸ τάδε μέρος ὑπάρχει κάποιος ἄρρωστος ἐγκαταλελειμμένος ἢ κάποια φτωχὴ οἰκογένεια ποὺ ἔχει μεγάλη ἀνάγκη.

Ἐὰν δὲν ἔχουν χρήματα νὰ δώσουν, ἂς τοὺς πῆ: «Ἂς δώσουμε τοὐλάχιστον ἕνα χριστιανικὸ βιβλίο, ἀφοῦ ἔχουμε πολλά».

Δίνοντας σ᾿ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἀνάγκη, κάνει καλὸ καὶ στὸν ἑαυτό του ἀλλὰ καὶ στὴν οἰκογένειά του.

Άγιος Παισιος ο Αγιορείτης

Οι μητέρες, χωρίς να ζορίζουν τα παιδιά, πρέπει να τα μαθαίνουν από μικρά να προσεύχονται.

Στα χωριά της Καππαδοκίας οι κάτοικοι ζούσαν έντονα την ασκητική παράδοση.

Πήγαιναν με τα παιδιά τους στα ασκητήρια και εκεί έκαναν μετάνοιες και προσεύχονταν με δάκρυα, και έτσι μάθαιναν και τα παιδιά να προσεύχονται.....

Με τις προσευχές των μικρών παιδιών μπορούν να γίνουν θαύματα.

Ό,τι ζητούν από τον Θεό, τους το δίνει, γιατί έχουν αθωότητα και ο Θεός ακούει την καθαρή προσευχή τους.

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

Το όνομα Μαρία παράγεται από το εβραϊκό Αϊός και ερμηνεύεται ως Κυρία διότι,

ως Μήτηρ Θεού εξουσιάζει τα ουράνια και επίγεια κτίσματα.

Έχει την κυριότητα της δυνάμεως, επειδή το θεμέλιο της κυριότητος είναι η δύναμις.

Άγιος Ιωάννης Κροστάνδης

Πρέπει να τιμάμε κάθε άνθρωπο, έστω κι αν στη ψυχή του φέρει τις πληγές της αμαρτίας.

Οι πληγές, είναι πληγές που προξενεί ο διάβολος και η αμαρτία. Η εικόνα του όμως, εξακολουθεί να είναι εικόνα Θεού.

Αγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης

Ὅσο πιὸ πολλὰ ἀγαθὰ ἀποκτοῦν σήμερα οἱ ἄνθρωποι, τόσο πιὸ πολλὰ προβλήματα ἔχουν.

Οὔτε τὸν Θεὸ εὐχαριστοῦν γιὰ τὶς εὐεργεσίες Του, οὔτε τὴν δυστυχία τῶν συνανθρώπων τους βλέπουν, γιὰ νὰ κάνουν καμμιὰ ἐλεημοσύνη.

Σπαταλοῦν καὶ δὲν σκέφτονται τὸν ἄλλον ποὺ δὲν ἔχει νὰ φάη.

Πῶς νὰ ἔρθη μετὰ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ;

Γέροντα Θαδαίου της Βιτόβνιτσα

Οι γονείς κατσαδιάζουν τα παιδιά τους για το παραμικρό.

Είναι σαν να μην ξέρουν πως γίνεται να τους μιλά κανείς ήσυχα και τρυφερά.

Όταν είναι αναγκαίο να θέσει ένας γονιός όρια πειθαρχίας σ’ ένα παιδί, το παιδί πρέπει να νιώθει ότι πίσω από την αυστηρότητα υπάρχει αγάπη.

Είναι μεγάλο λάθος να τιμωρείς τα παιδιά τη στιγμή που κάνουν κάτι κακό, διότι τίποτα δεν πετυχαίνεις έτσι.

Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ

Χωρίς πόνο, χωρίς κόπο δε θα νιώσουμε την Ανάσταση!

Με τα μεγάλα παθήματα, την υπομονή όλων των εξουθενώσεων και όλων των αδικιών κερδίζουμε τη δωρεά της χάριτος,

της αγάπης εκείνης πού αγκαλιάζει τα πάντα! Και τότε θα γνωρίζουμε τον Θεό «καθώς έστι» δηλαδή ως Αγάπη!

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης

Όταν είναι να προσευχηθείς στην Υπεραγία Θεοτόκο, έχε την ακράδαντη βεβαιότητα,

ότι δεν πρόκειται να φύγεις από μπροστά της, χωρίς να βρεις έλεος.

Είναι άπειρο το έλεος, της Μητέρας του ελεήμονος Θεού. Δεν υπάρχει περίπτωση, να αδιαφορήσει για εμάς η Παναγία.

Όσιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης

Είναι απαραίτητα τα Μνημόσυνα για την ανάπαυση των ψυχών.

Οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν πολυτελή Μνημόσυνα, κάνουν περιττά έξοδα.

Η ψυχή ζητάει απλά πράγματα. Να βράσωμε μία χούφτα στάρι και να είμαστε καθαροί,

να ζυμώσωμε και το πρόσφορο με προσευχή.

Να τά πάμε στην εκκλησία, στη Θεία Λειτουργία να μνημονευθούν τα ονόματα των «κεκοιμημένων» και να ψάλλουν τα Μνημόσυνα.

Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας

Μην φοβηθείς τον Θεό με τις απειλές Του, αλλά να Τον φοβηθείς από την αγάπη Του!

Όταν προσβάλλεις την αγάπη Του και δεν την λογαριάζεις.

Διότι συνεχίζοντας την ζωή σου, συσσωρεύεις οργή εν ημέρα οργής και αποκαλύψεως Θεού

Ύστερα τελείωσε! Να, λέει σε σένα ο Θεός:

Σ' αγαπούσα, σε συγχωρούσα, σε ανεχόμουν, σε έτρεφα, σου έδινα τα αγαθά και εσύ συνέχιζες να με βλασφημάς! Τώρα τι να σου κάνω;

Σε περίμενα, σε περίμενα, σου έδωσα ευκαιρίες, σου έδωσα ευκαιρίες και δεν τις έπιασες τις ευκαιρίες! Τι περίμενες; Να βγει η ψυχή σου;

Όσιος Σωφρόνιος

Η φωνή του Κυρίου ακούγεται και δεν ακούγεται

Για να ακούσει πιο αξιόπιστα την φωνή του Κυρίου μέσα του ο άνθρωπος,

πρέπει να αποβάλλει το δικό του θέλημα και να είναι έτοιμος για κάθε θυσία σαν τον Αβραάμ ή καλύτερα, όπως παραγγέλλει ο Απόστολος Παύλος,

σύμφωνα με το παράδειγμα του ιδίου του Χριστού, που έγινε υπάκουος στον Πατέρα μέχρι θανάτου.

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος

Αγάπη σημαίνει την τέχνη του να δίνεις και όχι να παίρνεις, να κερδίζεις τη ζωή, δίνοντάς την για τους άλλους,

να πέφτεις άπειρες φορές καθημερινά στην φωτιά για την αγάπη των ανθρώπων

και όμως να μην χορταίνεις, απ' αυτήν σου την προσφορά

Μακαριστού Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης Παύλου

Αυτό που χαρακτηρίζει τον Χριστιανό είναι η αγάπη και η συγνώμη. Δεν μπορείς να αγαπάς αν δεν συγχωρείς.

Κι αν δεν συγχωρείς δεν αγαπάς ούτε τον Θεό ούτε τους ανθρώπους, παρά το δικό σου θέλημα.

Η συγνώμη βγαίνει χωρίς δυσκολία από την καρδιά που αγαπά τον Θεό..

Γέροντας Ευμένιος Σαριδάκης

«Αν ο πόνος οι θλίψεις και οι δοκιμασίες αφαιρεθούν από την ζωή των ανθρώπων, η αγιότητα θα ήταν μόνο των αγγέλων κτήμα»

Άγιος Κασσιανός ο Ρωμαίος

Ο Αββάς Μωϋσής σε ερώτηση για τους λογισμούς είπε:

«… Οι πονηροί λογισμοί το να δημιουργούνται μέσα μας δεν προέρχεται από μας, το

διώξιμό τους όμως είναι στην εξουσία μας,

και η διόρθωση της διάνοιάς μας εξαρτάται από την προαίρεση και επιμέλειά μας…

Γέρων Ισίδωρος ο Τυφλός της Ιεράς Μονής Φιλοθέου

Μάθε να έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό! Δεν ξέρει ο Θεός και ξέρεις εσύ;

Αν ο Θεός στο επιτρέπει αυτό είναι επειδή είναι προς όφελος της σωτηρίας της ψυχής σου!

Τι πράγματα είναι αυτά; Για κοίτα με στο πρόσωπο... Πως με βλέπεις εμένα; Με βλέπεις δυστυχισμένο, λυπημένο;

Χαρούμενο δεν με βλέπεις;

Εγώ είμαι εκ γενετής τυφλός! Και δοξάζω την Παναγία γιατί έτσι κάνω λιγότερες αμαρτίες!

Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

Άμα αγαπήσεις με όλη τη δύναμη της καρδιάς σου τον Χριστό, όλα θα είναι εύκολα.

Και η υπακοή και η ταπείνωση. Τότε όλους θα τους αγαπάς αβίαστα και αυθόρμητα, με την ίδια του Χριστού αγάπη.

Διότι δεν θα είσαι εσύ που αγαπάς, αλλά ο ίδιος ο Χριστός που θα κατέχει την καρδιά σου...

Άγιος Σεβαστιανός Φόμιν

Πιο μακάριος από τον άνθρωπο που βλέπει Αγγέλους είναι εκείνος που βλέπει τις αμαρτίες του.

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

Όλα όσα μας συμβαίνουν (ευχάριστα ή δυσάρεστα), προέρχονται από τον Θεό προς ωφέλειά μας,

ακόμα και εκείνα που συμβαίνουν από δικές μας ή των άλλων ελλείψεις.

Ο Θεός παραχώρησε να συμβούν και μολονότι μπορούσε να τα εμποδίσει, δεν τα εμπόδισε.

Πολλές κρίσεις του Θεού για εμάς είναι ακατανόητες.

Αγιος Λουκάς Κριμαίας

Μην θλίβεσαι, μη λυπάσαι πιο πολύ από όσο πρέπει, γιατί έτσι δίνεις δικαιώματα στο πονηρό να σε χτυπάει με δύναμη…

Εσύ τώρα να προσπαθήσεις να πλησιάσεις το Θεό όσο πιο πολύ μπορείς με τη προσευχή και τη άσκηση.

Τήρησε το κανόνα που σου έχει δώσει ο πνευματικός σου και προσπάθησε να αισθανθείς το Θεό.

Κάνε οτιδήποτε για να Τον ζήσεις να Τον βάλεις στη καρδιά σου.

Να μαλακώσει η καρδούλα σου, παιδί μου, από το άγγιγμα της χάρης, κάθε στιγμή όταν σκέφτεσαι πόσο πολύ σε αγαπάει ο Θεός και πόσο σε προστάτεψε από το ψυχικό θάνατο,

προστατεύοντας σε από τις βρωμιές που φέρνουν οι δαίμονες στο μυαλό των ανθρώπων….

Ὁ Ταπεινὸς καὶ ὁ Υπερήφανος

Ὁ ταπεινὸς ἀσχολεῖται μὲ τὸν ἑαυτό του. Ὁ ὑπερήφανος ἀσχολεῖται μὲ τοὺς ἄλλους.

Ὁ ταπεινὸς γνωρίζει τὸν ἑαυτό του. Ὁ ὑπερήφανος δὲν γνωρίζει τὸν ἑαυτό του.

Ὁ ταπεινὸς δέχεται μὲ ὑπομονὴ ὅ,τι δὲν μπορεῖ ν’ ἀλλάξει καὶ περιμένει. Ὁ ὑπερήφανος θέλει νὰ γίνονται ὅλα ὅπως τὰ θέλει καὶ ὅταν τὰ θέλει.

Ὁ ταπεινὸς ἀναπαύεται καὶ ἀναπαύει. Ὁ ὑπερήφανος ἀναστατώνεται καὶ ἀναστατώνει.

Ὁ ταπεινὸς παίρνει ὅλα τὰ σφάλματα πάνω του. Ὁ ὑπερήφανος τὰ μεταβιβάζει στοὺς ἄλλους

Ὁ ταπεινὸς δοξάζει καὶ εὐγνωμονεῖ τὸν Θεὸ γιὰ ὅλα! Ὁ ὑπερήφανος δὲν εἶναι ποτὲ εὐχαριστημένος καὶ ὅλα τὸν ἐνοχλοῦν...

Ὁ ταπεινὸς θὰ ὑψωθεῖ ἀπὸ τὸν Θεό. Ὁ ὑπερήφανος θὰ ταπεινωθεῖ ἀπὸ τὸν Θεό.

Ἂν ἀγαπήσεις τὴν ταπεινοφροσύνη, θὰ γίνεις μερίδα τοῦ Χριστοῦ. Ἂν ἀγαπήσεις τὴν ὑπερηφάνεια, θὰ γίνεις μερίδα τῶν δαιμόνων.

Ἡ ταπείνωση κάνει τὸν ἄνθρωπο θεό. Ἡ ὑπερηφάνεια ἔκανε τοὺς Ἀγγέλους δαίμονες.

Ἡ ταπείνωση θὰ σοῦ ἀνοίξει τὶς πόρτες τοῦ Οὐρανοῦ, ἐνῶ ἡ ὑπερηφάνεια θὰ τὶς κλείσει.

Άγιος Μάξιμος ο Γραικός

Λέει η Θεοτόκος στον Χριστιανό:

Το συχνό σου Χαίρε, θα γίνει ευχάριστο σε μένα, όταν απέχεις από το μίσος, το ψεύδος και την κλοπή των ξένων υπαρχόντων.

Και ενόσω καταπιέζεις τους φτωχούς θλίβοντάς τους με τόκους και αφόρητες φορολογίες, σε τίποτα δεν διαφέρεις από τον ειδωλολάτρη και τον Χριστοκτόνο,

έστω και αν καυχάσαι με το Βάπτισμα.

Εγώ δεν σε εισακούω, έστω και αν ψάλλεις αμέτρητους κανόνες και τροπάρια με όμορφη και δυνατή φωνή''.

Ο γέροντας Παΐσιος εργαζόμενος

Άγιος Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης

Η φυγή δεν λύνει πάντα το πρόβλημα των θλίψεων διότι όπου και να πας θα βρεις τα ίδια ή παρόμοια.

Προσπάθησε να λύσεις το πρόβλημα μέσα σου και μην αναζητείς λύσεις απ’ έξω...

Κι όταν ακόμη όλοι στον κόσμο σε εγκαταλείψουν και δεν έχεις πού να σταθείς και πού να ακουμπήσεις και πάλιν μην απελπιστείς!

Να λες με πίστη: «Ζει Κύριος γι’ αυτό και δεν μπορώ να απελπιστώ!»

Γερ. Θεοσέμνη Χρυσοπηγής

Όταν το μυαλό μας βυθίζεται στην αγάπη προς τον Θεό και τους ανθρώπους, δεν μπορεί να έλθει άλλος λογισμός.

- Σιγά σιγά καθαρίζει η ψυχή, φεύγουν τα κακά και γίνεται ωραία συνήθεια,

που μας οδηγεί μετά σε αγάπη προς τον Θεό και μας κάνει να αισθανόμαστε αγαλλίαση όταν προσευχόμαστε,

οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε.

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός

«Ο Θεός στρατολογεί τους καλύτερους αγωνιστές Του, από τις κορυφές της θλίψεως».

«Να κρατάμε την πίστη μας που είναι αλήθεια αιώνια και αναμφισβήτητη».

Στάρετς Ζαχαρίας

Μη καταθλίβεσθε σε καμιά περίπτωση η κάτω από οποιαδήποτε περίσταση.

Η κατάθλιψη είναι ο δήμιος που σκοτώνει την ενέργεια, απαραίτητη για την υποδοχή του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά.

Ένας καταθλιμμένος άνθρωπος χάνει την δυνατότητα να προσεύχεται και είναι νεκρός όσον αφορά τους πνευματικούς αγώνες.

Γέροντας Ευμένιος Σαριδάκης

Να ζει μέσα μας ο Χριστός μας, να βασιλεύει μέσα μας ο Χριστός μας, να ζούμε για Εκείνον και να πεθαίνουμε για Εκείνον. Έτσι είναι ωραία.

Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

«Η στενοχώρια δείχνει, ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στον Χριστό»

Γέροντας Ευμένιος Σαριδάκης

Μία ρανίδα του δεσποτικού αίματος, αδελφέ μου φτάνει να ξεπλύνει όλες τις αμαρτίες του κόσμου.

Και εμείς λοιπόν αδελφέ μου, αν μπορούμε να εξομολογούμεθα και να κοινωνούμε, έστω και μια φορά τον μήνα, πάρα πολύ θα ωφεληθούμε ψυχικώς...

Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

Η αλήθεια είναι στην Ορθοδοξία

Υπάρχουν πολλά φώτα, που βλέπει κανείς και εντυπωσιάζεται, μα ένα είναι το φως το αληθινόν

Αξίζει να λατρέψει κανείς τον μόνον αληθινόν Θεόν, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν

Οι αλήθειες του Θεού, όπως τις έχει πει, από την αρχή, αυτές είναι.

Δεν υπάρχουνε άλλες αλήθειες, νέες, επειδή ο κόσμος προόδεψε και η επιστήμη και οι άνθρωποι πήγανε στα άστρα

Άγιος Λουκάς Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας

Να προσέχεις πάντα την καρδιά σου, την κάθε κίνησή της, ακόμα και τις πιο ασήμαντες εκδηλώσεις των παθών μέσα της.

Ας θυμόμαστε πάντα τον λόγο του αποστόλου Παύλου στην επιστολή προς Εφεσίους:

Να φέρεσθε μεταξύ σας με καλοσύνη κι ευσπλαχνία, και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον, όπως κι ο Θεός σας συγχώρησε διά του Χριστού

Πρέπει να συγχωρούμε τους άλλους, όπως είπε ο Χριστός, με όλη την καρδιά.

Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

Για να πάει κανείς στον γλυκό παράδεισο πρέπει να φάει πολλά πικρά εδώ, να έχει το διαβατήριο των δοκιμασιών στο χέρι.

Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Η αιτία της αποτυχίας ενός ανθρώπου στον πνευματικό του σκοπό, είναι η αμέλεια.

Η αμέλεια μας επιβουλεύεται.

Μοιάζει με ανομβρία από την oποία δεν φυτρώνει τίποτα. Ζημιώνει τους πάντες.

Εμποδίζει εκείνους που θέλουν να ξεκινήσουν τον πνευματικό αγώνα.

Σταματάει όσους προχώρησαν. Εκείνους που αγνοούν, δεν τους αφήνει να μάθουν και εκείνους που πλανήθηκαν, τους εμποδίζει να επιστρέψουν

Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας

Ό,τι δημιούργησε ο Θεός, το έκανε για να ευχαριστήσει τον άνθρωπο.

Όλα τα δημιουργήματα πάνω στη γη, τα έκανε ο Θεός, από αγάπη προς τον άνθρωπο.

Ο Θεός δεν ζητάει πολλά πράγματα από τον άνθρωπο, για να τον σώσει.

Θέλει μόνο να μετανοήσουμε και να Τον αγαπήσουμε... Τίποτα άλλο!

Ο Θεός μετράει τον κόπο που κάνει ο καθένας μας.

Και όσο πιο πολύ αγωνίζεται και κοπιάζει κανείς, τόσο περισσότερη Χάρη του δίνει ο Θεός.

Αββάς Ησαΐας

Μη συνηθίζεις να κουβεντιάζεις για πράγματα, που δεν είδες με τα ίδια σου τα μάτια, σαν να έχεις δει.

Μη βεβαιώνεις με πεποίθηση εκείνα, που έχεις μόνο ακούσει.

Συνήθιζε τη γλώσσα σου να λέει πάντα αλήθεια.

Το ψέμα γεννιέται συχνά από την επιθυμία να αρέσουμε στους ανθρώπους κι απομακρύνει από τη ψυχή το φόβο του Θεού.

Άγιος Πορφύριος

Αυτά που θέλετε να πείτε στα παιδιά σας, να τα λέτε με την προσευχή σας.

Τα Τα παιδιά δεν ακούν με τα αυτιά μόνο όταν έρχεται η Θεία Χάρις που τα φωτίζει, τότε ακούνε αυτά που θέλουμε να τους πούμε.

Όταν θέλετε να πείτε κάτι στα παιδιά σας, πέστε το στην Παναγία κι αυτή θα ενεργήσει.

Η προσευχή σας αυτή θα γίνει ζωογόνος πνοή, πνευματικό χάδι, που χαϊδεύει, αγκαλιάζει, έλκει τα παιδιά

Άγιος Παΐσιος

«Για να βλέπης τον άλλο σαν άγγελο, πρέπει να γίνης και σύ άγγελος»

Γέροντας Γεώργιος Καψάνης

Η μίμηση του Χριστού, που δεν γίνεται με πνεύμα ηθικιστικό αλλά με φρόνημα ταπεινό, βοηθεί τον αγωνιζόμενο Χριστιανό να αποκτά τις αρετές του Χριστού.

Την αγάπη, την ταπείνωση, την πραότητα, την συγχωρητικότητα, την αγνότητα, ώστε να μορφώνει στον εαυτό του τον Χριστό.

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

Να έχετε ευλάβεια σε όλους τους Αγίους της Εκκλησίας και περισσότερο στην Παναγία,

γιατί όλοι οι Άγιοι είναι ''δούλοι'' του Χριστού,

ενώ η Θεοτόκος είναι η βασίλισσα του Ουρανού και της γης και παρακαλεί τον φιλεύσπλαχνο Χριστό, για τις αμαρτίες μας.

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός

Το τριαντάφυλλο δεν μιλάει αλλά μοσχοβολάει δυνατά.

Το ίδιο και εμείς πρέπει να μοσχοβολάμε, να εκπέμπουμε την πνευματική ευωδία, την ευωδία του Χριστού.

Να ακούγεται από μακριά το άρωμα των πράξεών μας – καλών, καθαρών, δίκαιων και γεμάτων αγάπη.

Μόνο έτσι μπορεί να φανερωθεί η Βασιλεία του Θεού η οποία υπάρχει μέσα στην καρδιά μας, να φανερωθεί όχι εν λόγω αλλά εν δυνάμει.

Αμήν.

Δημήτριος Παναγόπουλος ιεροκήρυκας

«Ο Χριστός γεννάται στην καρδιά εκείνου όπου έχουν πεθάνει όλοι οι άλλοι θεοί μέσα του»

Ἅγιος Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς

«χωρὶς τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου, μήτε ἀσθενοῦμεν μήτε ἀποθνήσκωμεν. Φύγε λοιπὸν μακρὰν ἀφ’ἡμῶν ὀλιγοπιστία»

Άγιος Άνθιμος ο εν Χίω

Εκείνο το «γιατί» και εκείνο το «εγώ» που έχομεν, αυτά είναι η καταστροφή μας!

Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ.Παύλος

Ο χρόνος είναι ένα χωράφι, που καθώς εμείς περπατάμε ρίχνουμε σπόρους.

Τα λόγια μας, οι πράξεις μας, οι ενέργειές μας, είναι ο σπόρος που πέφτει μέσα στο χώμα.

Εάν γυρίσουμε πίσω και κοιτάξουμε, μετά τρόμου θα αναγνωρίσουμε το έργο μας.

Τί θα έχει φυτρώσει στη ζωή μας; Ό, τι έχουμε σπείρει. Και γι’ αυτό, κάποια στιγμή συναντάμε τις δυσκολίες, τον πόνο και την αποτυχία...

Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

Το σπουδαίο είναι να μπούμε στην Εκκλησία. Να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων.

Να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους, να πονάμε για την σωτηρία τους, να ξεχνάμε τους εαυτούς μας.

Να κάνομε το παν γι’ αυτούς, όπως ο Χριστός για μας. Μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο κι αμαρτωλό.

Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του, για να σωθεί ο ίδιος.

Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μη χαθεί κανείς. Να μπουν όλοι στην Εκκλησία. Αυτό έχει αξία

Ιερός Αυγουστίνος

«Κύριε, δός μου καρδιά να διαλογίζεται τα δικά σου, διάνοια να Σε αγαπάει, μνήμη να Σε αναπολεί, νου να Σε εννοεί, λόγο να Σε ακολουθεί και να σε αγαπά»

ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

Φαίνεται πολύ δύσκολο να γίνεις καλός, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ εύκολο, όταν από μικρός ξεκινήσεις με καλά βιώματα.

Μεγαλώνοντας δεν χρειάζεται κόπος, το έχεις μέσα σου το καλό, το ζεις.

Δεν κοπιάζεις, το έχεις ζήσει, είναι περιουσία σου, που τη διατηρείς, αν προσέξεις, σε όλη σου τη ζωή»

Άγιος Λουκάς Κριμαίας ο Ιατρός

«Μακάριος είναι εκείνος ο ιατρός, που ασχολείται με την επιστήμη του κινούμενος από την αγάπη προς τους ασθενείς, που έγινε ιατρός όχι για να ζει καλά και ωραία, αλλά επειδή ήθελε να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του»

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

«Η αγάπη είναι σύζυγος των αγγέλων, σύντροφος των πατέρων, ομοτράπεζη των προφητών, συναθλήτρια των μαρτύρων»

Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης

Μὴν ἀφήνεις τὸν ἑαυτό σου ἀνεπίσκοπο κάθε ὥρα.

Κάθε ὥρα νὰ ἐποπτεύεις, νὰ ἐξετάζεις, νὰ ἐλέγχεις τὸν ἑαυτό σου.

Εἶσαι ἐντάξει αὐτὴν τὴν ὥρα;

Στη 2α Παρουσία θα παρουσιαστούν άνθρωποι, στους οποίους έχουμε προσφέρει αγάπη έμπρακτη. Και θα πουν στον Κύριο :

Αυτός μου έδωσε να φαω, Αυτός με σκέπασε, Αυτός με συγχώρεσε, Αυτός μου έδειξε την πόρτα της εκκλησίας, Αυτός με έφερε κοντά σου, κάνε τον ο,τι νομίζεις.

Αυτή η αγάπη, η έμπρακτη, η διφυής, που απευθύνεται στην ψυχή και στο σώμα του ανθρώπου, θα σταθεί πρεσβευτής για τον καθένα μας μπροστά στον Εύσπλαχνο Πλάστη.

Και η Παναγία τότε, όπως λέει η παράδοση θα σηκώσει τα χέρια Της και θα παρακαλέσει, για τελευταία φορά, τον φιλάνθρωπο Χριστό, να συγχωρήσει όλους τους ανθρώπους.

Λέει ο Αββάς Ισαάκ:

Άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ελεήμονα διάθεση, είναι σαν δέντρο άκαρπο. Όσες ασκήσεις κι αν κάνει κάποιος,

προσευχές, νηστείες, αγρυπνίες, εάν η καρδιά του δεν είναι ελεήμων καρδία, δεν κινείται με αγάπη προς τον άλλο άνθρωπο,

δεν έχει συμπάθεια όπως ο Θεός έχει συμπάθεια προς όλους, τότε αυτός ο άνθρωπος είναι σαν ένα δέντρο το οποίο δεν έχει καρπούς.

Άγιος Κλήμης Αλεξανδρείας

«Να φοβάσαι όχι την εξωτερική ασθένεια, αλλά τα αμαρτήματα, εξαιτίας των οποίων προήλθε η ασθένεια, δήλαδή την ασθένεια της ψυχής»

Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

«Η βασκανία είναι πολύ άσχημο πράγμα. Είναι η κακή επίδραση που γίνεται, όταν κανείς ζηλέψει και ορεχθεί κάτι ή κάποιον.

Θέλει μεγάλη προσοχή! Η ζήλεια κάνει πολύ κακό στον άλλο. Αυτός που βασκαίνει, δεν το βάζει καν στο νου του, ότι κάνει κακό.

Είδατε τι λέει και η Παλαιά Διαθήκη: «Βασκανία γαρ φαυλότητος αμαυροί τα καλά».

Όταν όμως ο άλλος είναι άνθρωπος του Θεού και εξομολογείται και Μεταλαμβάνει και έχει πάνω του τον Σταυρό, δεν τον πιάνει τίποτα.

Όλοι οι δαίμονες να πέσουν πάνω του, δεν καταφέρνουν τίποτα».

π. Ιωάννης Καλαΐδης

Ο Πατήρ Ιωάννης Καλαΐδης με τον ευλογημένο Γέροντα π. Βασίλειο Καυσοκαλυβίτη.

Ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα «πνευματικά» και δεν εξομολογείται, κάνει μια τρύπα στο νερό.

Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Άλλο να πιστεύεις πως υπάρχει Θεός κι άλλο να γνωρίζεις τον Θεό.

Να το μυστήριο !

Υπάρχουν ψυχές που γνώρισαν τον Κύριο, υπάρχουν ψυχές που δεν Τον γνώρισαν, αλλά πιστεύουν.

Υπάρχουν όμως και άλλες, που ούτε Τον γνώρισαν ούτε πιστεύουν.

Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

Το κακό έχει προχωρήσει πολύ και έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές τα τελευταία χρόνια.

Υπάρχει όμως μια καλή μαγιά που γι’ αυτήν ο Θεός ευσπλαχνίζεται και το υπόλοιπο κόσμο.

Να μη χαλάσει κι αυτή γιατί τότε αλλοίμονό μας.

Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης

«Όταν ο Θεός θελήσει να βοηθήσει μια ψυχή βασανισμένη, δεν την απαλλάσσει από τις θλίψεις, αλλά της χαρίζει υπομονή.

Γι' αυτό να ευχόμαστε ο Θεός να μας δίνει υπομονή και όχι να μας πάρει τα βάσανα,

γιατί αυτά μας πηγαίνουν στον παράδεισο».

Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης

– Μερικοί, Γέροντα, ὅταν δὲν γίνεται αὐτὸ ποὺ θέλουν, δὲν μποροῦν νὰ ἡσυχάσουν.

– Πῶς νὰ ἡσυχάσουν, ἀφοῦ ἔχουν τὸν ἑαυτό τους μέσα σ᾿ αὐτὸ ποὺ θέλουν; Ἂν κανεὶς ἔχη τὸν ἑαυτό του σὲ ὅ,τι θέλει, μπορεῖ νὰ ἔχη καὶ τὸν Χριστό;

Ὅταν ὅμως δὲν ἔχη τὸν ἑαυτό του καὶ ἔχη τὸ ἕνα, τὸ κυριώτερο, δηλαδὴ τὸν Χριστό, τότε τὰ ἔχει ὅλα. Ὅταν δὲν ἔχη τὸν Χριστό, τίποτε δὲν ἔχει.

Ἂν ὁ ἄνθρωπος πετάξη τὸν ἑαυτό του, ὁ Θεὸς τοῦ τὰ δίνει ὅλα κατὰ τρόπο θαυμαστό.

Γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεΐτης

Γιατί είσαι λυπημένος και σκυθρωπός ενώ περπατάς στο δρόμο του Θεού;

Αυτοί που έχουν ξεχάσει τον Θεό, που δεν έχουν καμία ελπίδα στην ζωντανή και αιώνια Πηγή του Θεού, θα πρέπει να θρηνούν!

Αλλά εμείς που πιστεύουμε στον Zωντανό Θεό και των οποίων οι ελπίδες εξαρτώνται από Αυτόν θα πρέπει να χαιρόμαστε που έχουμε έναν τέτοιο Πατέρα!

Ιερός Χρυσόστομος

«Μόνο εκείνος αγαπά αληθινά, ο οποίος επιθυμεί και επιδιώκει αυτά που συμφέρουν σ' αυτόν που αγαπά, γιατί αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε και χιλιάδες φορές να λέει ότι αγαπά, είναι περισσότερο εχθρός, από όλους τους εχθρούς».

Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας

Λέγε την ευχή:

Aγιάζει το στόμα, αγιάζει ο αέρας, αγιάζει ο τόπος που λέγεται.

Οι δαίμονες βάζουν χίλια εμπόδια δια να μην προσευχηθεί ο άνθρωπος, επειδή όλες οι παγίδες , όλα τα δίκτυα των δαιμόνων καταστρέφονται δια της προσευχής.

Άπειρες φορές οι δαίμονες δια στόματος δαιμονισμένων ομολόγησαν ότι καίονται από την ενέργεια της ευχής.

Άγιος Λουκάς ο ιατρός

Η κενοδοξία είναι το πιο επικίνδυνο και το πιο ισχυρό πάθος. Υπάρχουν και άλλα πάθη εκτός από την υπερηφάνεια, η γαστριμαργία, η πορνεία, η οργή, η φιλαργυρία και άλλα.

Αυτά όμως τα πάθη είναι τέτοιου είδους που, όταν τα νικάμε, μας αφήνουν για πάντα και δεν μπορούν στο έξης να μας πλησιάζουν. Τα δύο όμως ισχυρότερα πάθη η κενοδοξία και η υπε-ηφάνεια δεν μοιάζουν με τα υπόλοιπα.

Μπορεί να τα πολεμάμε με όλες τις δυνάμεις μας, αυτά όμως με τίποτα δεν μας αφήνουν.

Παρουσιάστηκε ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ σε πνευματικό του παιδί παραμονές της εορτής του και είπε

-Μπορεί να μην μας βλέπετε, αλλά εμείς τρέχουμε για τα γεγονότα και εργαζόμαστε μυστικά και εντατικά μέσα σε αυτά τα άσχημα που ζείτε αλλά οδηγούν στο Θέλημα του ΘΕΟΥ , όπου όλα θα είναι ειρηνικά.

-Δεν είμαι μόνο εγώ , είναι και ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ και ο ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ και τόσοι άλλοι.

- Μετά τα γεγονότα θα είναι τότε τόσο αγνά που οι Άγιοι θα συνεργάζονται με τους ανθρώπους πνευματικά και θα γεμίζει ο κόσμος με χαρά

Δημήτριος Παναγόπουλος

«Όταν ο Απόστολος Πέτρος είδε τον Κύριό μας να περιπατεί πάνω στην θάλασσα, Του είπε: Αν είσαι εσύ Κύριε, να έρθω.

Και ο Χριστός του είπε: Ορίστε, έλα! Και κατεβαίνει ο Πέτρος από τη βάρκα και περιπατεί επί της θαλάσσης.

Μεγάλο μάθημα αυτό! Ο άνθρωπος όταν κρατιέται από τον Χριστό, τα πάντα μπορεί να κάνει! Ακόμα και τα θαύματα του Χριστού μπορεί να κάνει και μεγαλύτερα ακόμη.

Η σκιά του Χριστού δεν ανέστησε νεκρούς. Η σκιά όμως του Πέτρου και του Παύλου, ανέστησαν νεκρούς».

Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης

Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά, η αδικία δεν έχει ..μαζεύει οργή Θεού.

Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

«Τί θα πει άγχος, νεύρα, ψυχασθένειες; Δεν υποτασσόμεθα στο Χριστό με αγάπη και μπαίνει ο διάβολος και μας ανακατεύει.

Το άγχος είναι ασθένεια της ψυχής και δεν εξαρτάται από υλικές ελλείψεις.

Μπορεί ένας υγιής άνθρωπος να έχει πολλά εκατομμύρια στην Τράπεζα και να ζει μέσα στο άγχος.

Το άγχος καταπολεμείται με την εμπιστοσύνη στην Πρόνοια του Θεού και τον καλόν αγώνα. Η έλλειψη εμπιστοσύνης στο Θεό, δημιουργεί το άγχος»

Πατήρ Ιάκωβος Tσαλίκης

Ο πατήρ Ιάκωβος Tσαλίκης έβλεπε συχνότατα τους αγγέλους να παρίστανται στη Θεία Λειτουργία.

- Μια φορά κατά την Μεγάλη Είσοδο, δεν μπορούσε να προχωρήσει λόγω του πλήθους των παρισταμένων αγίων αγγέλων

και με την χαρακτηριστική του ευγένεια απευθύνθηκε στον πλησιέστερο Άγιο Άγγελο τού οποίου τα φτερά αισθανόταν να τον αγγίζουν :

«Με συγχωρείτε Άγιε Άγγελε, μπορώ να περάσω;»

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός

«Θυμήσου, θυμήσου αγαπημένο μου παιδί όλα τα συμβάντα της ζωής μας είναι μέρος της παντελώς άγνωστης οικονομίας του Θεού.

Τώρα δεν καταλαβαίνουμε τη σημασία τους, αλλά πιο αργά θα τα καταλάβουμε. Τώρα αισθανόμαστε ότι είμαστε αδικημένοι και λοιδορούμενοι.

Αργότερα θα καταλάβουμε ότι από τα πάντα θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τεράστιο όφελος: τον ταπεινό λογισμό»

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής

Όσο προσεύχεσαι και παρακαλείς το Θεό για αυτόν που σε συκοφάντησε, τόσο γρηγορότερα ανοίγει ο Θεός τα μάτια εκείνων που σκανδαλίστηκαν"

Άγιος Νεκτάριος

Για τα λόγια σου φτιάξε ζυγαριά και μέτρο και για το στόμα σου θύρα που να το κρατά κλειστό. Αν έχεις κάποιο λόγο συνετό να πεις, αποκρίσου στον πλησίον σου.

Αν όχι, κλείσε καλύτερα το στόμα σου με το χέρι σου. Ο Σολομών ευχόταν στον Θεό να βάλει φίμωτρο

Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου

Έχουμε τόσες υποθέσεις, τόσες στενοχώριες, τόσους πειρασμούς. Δεν μας εμποδίζει τίποτε να παραμερίσουμε για λίγα λεπτά και να σηκώσουμε τα χέρια μας στον Θεό.

Ο Θεός αγαπάει πάρα πολύ την προσευχή ενός μικρού παιδιού. Με την απλότητα και την ακακία, που ένα μικρό παιδί μιλάει στην μητέρα του και της ζητάει ωρισμενα πράγματα,

με αυτόν τον τρόπο προσευχής μπορούμε και εμείς να γίνουμε αρεστοί στον Θεό.

Μακαριστός Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος

.…αυτή η άβυσσος της αγάπης οδήγησε τον Θεό να κατέβει όχι απλώς λίγο χαμηλότερα από το ύψος της Θεότητός Του,

αλλά τόσο χαμηλά, ώστε, όσο χαμηλά και αν πέσουμε εμείς, εκείνος είναι κάτω από εμάς για να μας ανορθώσει….

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός

Κάνε οτιδήποτε για να Τον ζήσεις, να Τον βάλεις στη καρδιά σου.

Να μαλακώσει η καρδούλα σου, παιδί μου, από το άγγιγμα της χάρης,

κάθε στιγμή όταν σκέφτεσαι πόσο πολύ σε αγαπάει ο Θεός και πόσο σε προστάτεψε από το ψυχικό θάνατο,

προστατεύοντάς σε από τις βρωμιές που φέρνουν οι δαίμονες στο μυαλό των ανθρώπων…

Οσία Συγκλητική

«Υπάρχει λύπη ωφέλιμη και λύπη βλαπτική. Και ωφέλιμη είναι η λύπη, όταν ο άνθρωπος θρηνεί για τις αμαρτίες του, όταν θλίβεται για την (πνευματική) άγνοια του πλησίον, όταν ανησυχεί μήπως ξεφύγει από το σκοπό του και όταν έχει αγωνία να κατακτήσει την τέλεια αρετή.

Υπάρχει όμως και η λύπη που υποβάλλει ο εχθρός και αυτή είναι εντελώς παράλογη. Από μερικούς ονομάζεται και ακηδία.

Τη λύπη αυτή πρέπει να την αποδιώχνουμε με την προσευχή κυρίως και την ψαλμωδία, κάνοντας τη σκέψη, ότι στην παρούσα ζωή κανένας ασύνετος δεν είναι χωρίς (τέτοιες) λύπες»

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

«Να θυμάσαι πάντοτε ότι και ο Υιός του Θεού με όλους του φίλους Του μπήκε στη βασιλεία Του μέσα από αγκάθια και σταυρούς».

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

«Η απιστία προέρχεται από την υπερηφάνεια.

Ο υπερήφανος ισχυρίζεται ότι θα γνωρίσει τα πάντα με τον νου του και την επιστήμη, αλλά η γνώση του Θεού παραμένει ανέφικτη γι’ αυτόν, γιατί ο Θεός γνωρίζεται μόνον με αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος.

Ο Κύριος αποκαλύπτεται στις ταπεινές ψυχές. Σε αυτές δείχνει ο Κύριος τα Έργα Του, που είναι ακατάληπτα για τον νου μας»

Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης

«Να μη σκέπτεστε μόνο το τι θα φάτε, το τι θα φορέσετε και τι μεγάλο σπίτι θα χτίσετε.

Να κτυπάτε τις πόρτες των φτωχών, των αρρώστων, των ορφανών. Περισσότερο να προτιμάτε τα σπίτια των θλιμμένων παρά των χαρούμενων.

Εάν κάνετε καλά έργα, θα έχετε μεγάλο μισθό από τον Θεό.

Θ' αξιωθείτε να δείτε θαύματα, και στην άλλη ζωή θα έχετε απέραντη αγαλλίαση»

Γέροντας Ιερώνυμος της Αιγίνης

«Να προσέχετε πως θα περάσει η κάθε ημέρα. Μη σκέφτεστε και βάζετε βάρος στο νου σας για το μέλλον. Ότι είναι θέλημα Θεού, θα γίνει. Θα βοηθήσει ο Θεός...»

Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης

«Όταν κάτι σας ζητάνε, σας ζητιανεύουν, να δίνετε κάτι.

Μια φέτα ψωμί έχετε, μια φέτα ψωμί να δίνετε. Όποιος και να είναι.

Ο Άγιος Δαβίδ και σε Τούρκους έδινε»

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος

«Η πολυχρόνια υπομονή οδηγεί στην ταπείνωση.

Η ταπείνωση οδηγεί στην υγεία της ψυχής.

Η υγεία της ψυχής στη γνώση του Θεού.

Η γνώση του Θεού στην αγάπη του Θεού.

Και, τέλος, η αγάπη του Θεού στη χαρά του Θεού, τη γλυκύτερη όλων».

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

«Ο μεγάλος πλούτος φανερώνει φτώχεια.

Οι άρπαγες πλούσιοι ζουν με την ψευδή πεποίθηση,

πως ο κόσμος αυτός είναι ένα διαλυμένο καράβι χωρίς καπετάνιο, δίχως τιμόνι και τιμονιέρη,

ένα έρμαιο που βουλιάζει και χάνεται και είναι χρήσιμο μονάχα σε όσους μπορούν να αρπάξουν όσα περισσότερα μπορούν να τα μεταφέρουν στη βάρκα τους...»

Άγιος Ιννοκέντιος Μόσχας

«Στον κόσμο αυτό τίποτε, εκτός από τον Θεό, δεν μπορεί να του γεμίσει την καρδιά. Και καθετί που το αποκτήσαμε, έστω και αν είναι το πιο όμορφο στον κόσμο, μας φαίνεται λίγο!

Και είναι έτοιμος ο Θεός, να μας πάρει από το χέρι. Σε μας δεν απομένει, παρά να Του το απλώσωμε και να στηριχτούμε σ' Αυτόν.

Και να αφεθούμε στο θέλημά Του. Ολοκληρωτικά! Να μας πάει, όπου θέλει!».

Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς

«Ένας άνθρωπος πολύ ψηλός κι ένας άνθρωπος πολύ κοντός, το ίδιο απέχουν από τα αστέρια»

Ο γέροντας π. Αθανάσιος Μυτιληναίος έλεγε

Στη βασιλεία των ουρανών θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τρεις εκπλήξεις.

1η έκπληξη: Θα δούμε ανθρώπους στον παράδεισο, που δεν περιμέναμε να βρίσκονται εκεί.

2η έκπληξη: Δεν θα δούμε πολλούς, που ήμασταν βέβαιοι ότι άξιζαν τον παράδεισο.

3η έκπληξη: Αν εμείς είμαστε στον παράδεισο θα διερωτόμαστε: «Τί έκανα και κέρδισα τον παράδεισο;».

Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

"Ο Θεός θέλει να είμαστε στην καθημερινή μας ζωή τέτοιοι, ώστε να μας αγαπούν οι άλλοι και να μας νοιώθουν ευχάριστους.

Να μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας, να πουν την χαρά τους, την λύπη τους, τα προβλήματά τους.

Να νοιώθουν ότι είμαστε καρδιές που ζούμε κοντά η μία στην άλλη και μπορούμε να βοηθούμε ο ένας τον άλλον."

Ιερός Χρυσόστομος

“Όταν λοιπόν τα πράγματα φτάσουν, από άποψη ανθρώπινης ελπίδας, σε απόγνωση, τότε παρέχει τη βοήθειά Του.

Aυτό έκανε και στην περίπτωση του Γολιάθ (A' Bασ. Κεφ. 17), αυτό και στην περίπτωση των Αποστόλων.

Γι' αυτό και ο Παύλος έλεγε:

«Aλλά εμείς οι ίδιοι νιώθουμε, ότι καταδικαστήκαμε σε θάνατο, για να μην στηρίζουμε την πεποίθησή μας στον εαυτό μας, αλλά στο Θεό που ανασταίνει τους νεκρούς» (B' Kορ. 1,9)”.

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Στον κόσμο ούτε υπήρξε, ούτε υπάρχει καμμία δύναμη, η οποία μπορεί να κάνει τον άνθρωπο τέλεια καλό, παρὰ μόνον η δύναμη της Πίστης στον Χριστό.

Όσιος Αμφιλοχιος Μακρής

Δέν είναι τα φτερά που μπορούν να υψώσουν τον άνθρωπο πάνω απο τη γή, αλλά η καθαρότητα και η απλότητα της καρδιάς.

Πρέπει να είσαι απλός στις πράξεις σου και καθαρός στη σκέψη και στα αισθήματά σου.

Με την καθαρή καρδιά θα αναζητάς το Θεό, με την απλότητα θα τον βρίσκεις και θα τον χαίρεσαι.

Η καθαρή καρδιά περνάει εύκολα τις πύλες του ουρανού.

Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης

«Η οικογένεια είναι ιερή.

Όποιος εγκαταλείπει την οικογένειά του, τον σύντροφο ή τη σύντροφο, τα παιδιά του, τιμωρείται πολύ σκληρά από τον Θεό.

Οι γονείς φταίνε που υποφέρουν τα παιδιά, γιατί δεν τα μαθαίνουν να ζουν χριστιανικά κι επειδή οι γονείς δεν ζουν όπως πρέπει, χριστιανικά».

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Όταν εμπιστεύεσαι ανθρώπους είσαι αδύναμος, αλλά εμπιστευόμενος τον Θεό είσαι δυνατός.

Προσκολλήσου στον Θεό και όλη η δύναμή Του θα είναι μαζί σου.

Ομολόγησε την αδυναμία σου ενώπιόν Του κι Εκείνος θα σου στείλει την παντοδύναμη Χάρη Του.

Γέροντας Ευμένιος Σαριδάκης

«Εάν νομίζεις πως έχεις αρετές δεν έχεις τίποτα. Όποιος πει πως είναι άγιος δεν είναι. Οι Άγιοι ποτέ δεν είπαν ότι ήσαν Άγιοι»

Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

«Να μην ενδιαφέρεσαι αν σε αγαπούν, αλλά αν εσύ αγαπάς το Χριστό και τους ανθρώπους. Μόνο έτσι γεμίζει η ψυχή»

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης

«Τί είναι η ψευδής ευγνωμοσύνη στον Θεό;

Το να ευχαριστεί κανείς τον Θεό, μονάχα με τα χείλη για τα αγαθά που έλαβε και να χρησιμοποιεί αυτά τα αγαθά, μονάχα για τον εαυτόν του, χωρίς να νοιάζεται για τον πλησίον του.

Το να λαμβάνει και να φυλάει για δική του αποκλειστική χρήση, στερώντας έτσι τους αδελφούς του απ' αυτά.

Αυτή η ευχαριστία είναι ψευδής, ασεβής και προκαλεί απαρέσκεια στον Θεό.

Τί να τις κάνει ο Θεός τις ευχαριστίες μας, όταν δείχνουμε έσχατη αχαριστία στην πράξη και κακή διάθεση;

Όταν δεν δίνουμε στους άλλους από εκείνα, που μας δίνει ο Θεός...;

Και πόσοι τέτοιοι ''ευγνώμονες'' ή μάλλον αχάριστοι άνθρωποι υπάρχουν!».

Άγιος Νεκτάριος

«Αυτός που ελπίζει στον Κύριο, απολαμβάνει άκρα ειρήνη· γαλήνη επικρατεί στην καρδιά του και στην ψυχή του βασιλεύει πλήρης αταραξία.

Όταν έχει βοηθό του τον Θεό, από τί να φοβηθεί;

Από τί να δειλιάσει;

Αφού ελπίζει στον Κύριο που μπορεί να τον γλιτώσει από τα χέρια αυτών που τον πολεμούν».

Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης

«Βρεθήκαμε στους έσχατους καιρούς εμείς οι ταλαίπωροι, και οι μοναχοί και κοσμικοί, αλλά ο αγώνας είναι αγώνας. Δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα ούτε δευτερόλεπτο. Αγώνας μέχρι τέλους! Και τότε ο Κύριος, που στεφανώνει τους ανθρώπους και τους αποκατασταίνει αιώνια, Εκείνος την τελευταία ώρα θα χαρίσει όχι πράγματα ψεύτικα και μάταια της ζωής αυτής, αλλά θα μας αξιώσει να βασιλεύουμε μέσα στη Βασιλεία του. Αιώνια!».

Αγία Σοφία Κλεισούρας

«Σας παρακαλώ, όποιος κάνει υπομονή χαρά σε αυτόν. Όποιος κάνει υπομονή, σαν τον ήλιο θα λάμψει. Πολύ υπομονή να κάνετε».

Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβιτης

Ο Χριστός είναι η ζωή, η πηγή της ζωής, η πηγή της χαράς, η πηγή του φωτός του αληθινού, το παν.

Όποιος αγαπάει τον Χριστό και τους άλλους, αυτός ζει τη ζωή.

Ζωή χωρίς Χριστό είναι θάνατος, είναι κόλαση, δεν είναι ζωή.

Αυτή είναι κόλαση, η μη αγάπη.

Ζωή είναι ο Χριστός. Η αγάπη είναι η ζωή του Χριστού. Ή θα είσαι στη ζωή ή στο θάνατο.

Από σένα εξαρτάται να διαλέξεις

Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

Δέν εἶναι ἀνάγκη νά συγκεντρωθεῖτε ἰδιαίτερα γιά νά πεῖτε τήν εὐχή. Δέν χρειάζεται καμιά προσπάθεια ὅταν ἔχεις θεῖο ἔρωτα.

Ὅπου βρίσκεσθε, σέ σκαμνί, σέ καρέκλα, σέ αὐτοκίνητο, παντοῦ, στόν δρόμο, στό σχολεῖο, στό γραφεῖο, στή δουλειά μπορεῖτε νά λέτε τήν εὐχή, τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησὸν με», ἁπαλά, χωρίς πίεση, χωρίς σφίξιμο.

Σημασία στήν προσευχή ἔχει ὄχι ἡ χρονική διάρκεια ἀλλά ἡ ἔνταση. Νά προσεύχεσθε ἔστω καί πέντε λεπτά, ἀλλά δοσμένα στό Θεό μέ ἀγάπη καί λαχτάρα.

Μπορεῖ ἕνας μία ὁλόκληρη νύχτα νά προσεύχεται κι αὐτή ἡ προσευχή τῶν πέντε λεπτῶν νά εἶναι ἀνώτερη.

Μυστήριο εἶναι αὐτό βέβαια, ἀλλά ἔτσι εἶναι.

Άγιος Εφραίμ ο Σύρος

«Ο Θεός, την ψυχή που ελπίζει σε Αυτόν δεν την αφήνει να πέσει σε πειρασμό τέτοιον που να μην μπορεί να τον σηκώσει, ώστε να φτάσει σε απόγνωση»

Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

«Ο αγαθός, ο καλοκάγαθος, αυτός που δεν έχει πονηρούς λογισμούς, ελκύει την χάρη του Θεού.

Κυρίως η αγαθότητα και η απλότητα ελκύουν την χάρη του Θεού· είναι οι προϋποθέσεις, για να έλθει ο Θεός»

Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας

Ο Παράδεισος δεν είναι για τους αναμάρτητους. Είναι για τους αμαρτωλούς.

Ο Παράδεισος είναι γεμάτος από αμαρτωλούς που μετανόησαν.

Είναι και για μας ανοικτός ο Παράδεισος.

Αρκεί να κάνουμε το πρώτο βήμα εμείς, το βήμα της μετάνοιας.

Τότε σπεύδει ο Θεάνθρωπος Κύριος να κάνει δέκα βήματα για να μας αγκαλιάσει...

Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος

«Αν θέλουμε να πάμε στον Παράδεισο, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να σηκώνουμε τον Σταύρο μας».

Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

Όταν αγαπάς κάποιον, τον νοιώθεις ζωντανό μπροστά σου.

Μοναξιά νοιώθει αυτός που δεν αγαπά, και η μοναξιά γίνεται μεγαλύτερη, όταν θέλω να με αγαπούν.

Οιοσδήποτε άνθρωπος, είτε βασιλιάς, είτε ζητιάνος είναι, μόλις θελήσει να τον αγαπούν, θα δείτε ότι αμέσως θα νοιώσει μοναξιά.

Μόλις αρχίσει να αγαπά, όχι με αγάπη ανθρώπινη αλλά εν τη Εκκλησία, αρχίζει να φεύγει η μοναξιά και ανακαλύπτει πως όλη η Εκκλησία, οι πάντες, είναι μαζί του.

Άγιος Μακάριος της Όπτινα

«Το ότι έχουμε πίστη δεν σημαίνει μόνο, ότι πιστεύουμε στο Θεό σαν δημιουργό μας. Σημαίνει επίσης, ότι αναγνωρίζουμε την ακατάπαυστη Πρόνοια και μέριμνά Του για το καλό μας, ακόμα και στις ασήμαντες πτυχές της ζωής μας. Αυτό, βέβαια, είναι λίγο-πολύ αδύνατο να το αντιληφθεί ο νους μας, έτσι όπως είναι βυθισμένος μέσα στο σκοτάδι των παθών».

Άγιος Παΐσιος

«Να γίνετε εργοστάσιο καλών λογισμών».

Μην περιμένετε αγάπη από τους άλλους

Πρώτα δείξε εσύ αγάπη στο συνάνθρωπό σου, και ας είναι κακός, δεν πειράζει». 
 Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Να είσαι πράος και να μην θυμώνεις, επειδή ο θυμός είναι καρπός της φιλαρέσκειας και της ισχυρογνωμοσύνης, ενώ η πραότητα είναι ο καρπός της ταπεινής καρδιάς και της άρνησης της δικής μας βούλησης.

Καλή και Ευλογημένη Τέταρτη!

Όταν ο άνθρωπος γεννιέται όλοι χαίρονται, αλλά αυτός κλαίει. Πρέπει όμως να ζήσει, την ζωή του, με τέτοιο τρόπο, ώστε στο τέλος της ζωής του όλοι να κλαίνε γι'αυτόν και μόνο αυτός να χαίρεται. Πατριάρχης Παύλος τής Σερβίας

Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος

«Και ο μεγαλύτερος εγκληματίας, έχει κάποια λεπτή χορδή, την οποία αν βρούμε και την πλήξουμε, θα βγάλει μελωδία».

Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ

«Η υπερηφάνεια προσπαθεί να φανταστεί έναν κόσμο και να ζήσει σε αυτόν. Η ταπείνωση δέχεται τον κόσμο όπως τον δημιούργησε ο Θεός ».

Όσιος Ιωσήφ Ησυχαστής

«Όσο ζούμε, η ζωή αυτή δεν έχει ανάπαυση. Ζυμωμένη με τα βάσανα είναι. Ανάμεικτα όλα· και μακάριος εκείνος που έχει σύνεση να κερδίζει απ’ όλα».

Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής

«Άρπαζε εις την αγκαλιά σου την εικόνα της Παναγίας ως να είναι ζώσα η Παναγία, ωσάν την μανούλα σου όταν ήσουν μικρή. Λέγε Της όλον τον πόνον σου και βρέχε Την με τα δάκρυά σου τα καθαρά και θα εξαντλείς παράκληση συνεχή. Η Παναγία είναι η μεγαλυτέρα ασφάλεια του ανθρώπου! Και είναι αδύνατον ένας άνθρωπος να κάνει ευχή και να μην ανακαλύψει την Παναγία μέσα εις την ζωήν του».

Αγίου Εφραίμ Κατουνακιώτη

Η προσευχή, το κομποσχοίνι, η ελεημοσύνη νικά το έλεος του Θεού. Καμιά αμαρτία δεν είναι μεγαλύτερη από το έλεος του Θεού. Ένα κομποσχοίνι που κάνεις για τον αδελφό σου, για τον συγγενή σου, δεν πάει χαμένο. Ο Θεός θα τον βοηθήσει, όταν βρεθεί σε δύσκολη θέση. Το κομποσχοίνι, όχι βοηθάει, αλλά και ψυχή από την κόλαση μπορεί να βγάλει! Τόση δύναμη έχει η προσευχή.

Όσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

«Άμα θέλεις να φιλοσοφήσεις, όλα θα τα ρίχνεις στον κακό εαυτό σου και θα ταπεινώνεσαι πάντοτε. Είναι ταπείνωση να πιστεύεις ότι όλοι είναι καλοί. Κι αν ακούς για κάποιον κάτι αρνητικό, να μην το πιστεύεις. Όλους να τους αγαπάς και να μη σκέφτεσαι για κανέναν κακό και για όλους να προσεύχεσαι».

Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

«Η ψυχή ζει πολύ στη γη και αγαπά τα γήινα κάλλη. Αγαπά τον ουρανό και τον ήλιο, αγαπά τους όμορφους κήπους, τη θάλασσα και τα ποτάμια, τα δάση και τα λιβάδια. Αγαπά, ακόμη, και τη μουσική η ψυχή, κι όλα αυτά τα επίγεια την ευφραίνουν. Όταν όμως γνωρίσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τότε δεν θέλει πια να βλέπει τα επίγεια.»

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας

Ὅλη αὐτή ἡ δόξα τῆς Παναγίας μας εἶναι ἐπειδή ἔγινε ΘΕΟΤΟΚΟΣ. Νά τήν λέτε τήν λέξη αὐτή γιά τήν Παναγία μας, ἀδελφοί.

Γιατί ἡ Ἐκκλησία μας καθόρισε μέ Οἰκουμενική Σύνοδο, τήν Γ´ Οἰκουμενική Σύνοδο, νά τήν λέγουμε. Καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ὑπήκοος στήν ἐντολή αὐτή τῶν ἁγίων Πατέρων της, ἔχει ποτίσει τήν λατρεία της μέ πάμπολλα τροπάρια στήν Παναγία, πού τά λέει «Θεοτοκία».

Εἶναι δέ παρατηρημένο ὅτι ὅλοι οἱ ἀσματικοί Κανόνες στούς ἁγίους, κάθε ὠδή τῶν Κανόνων αὐτῶν, τελειώνει μέ Θεοτοκίο.

Δηλαδή, ἐνῶ ὑμνοῦμε ἄλλο ἅγιο, ὅμως δέν θά ξεχάσουμε τόν ὕμνο στήν Παναγία μας.

Καί μαζί μέ τόν ἅγιο αὐτό, ὅπως ὑμνοῦμε τήν Ἁγία Τριάδα μέ τροπάριο τό «Δόξα Πατρί» τῆς Ὠδῆς, ἔτσι ὑμνοῦμε καί τήν Παναγία μας μέ δικό της τροπάριο στό «Νῦν καί ἀεί» τῆς Ὠδῆς.

Κοίτα να είναι όμορφη η ψυχή σου γιατί όσο μεγαλώνεις θα είναι η μοναδική ομορφιά που θα σου ΜΕΙΝΕΙ

Το δέντρο αυτό βρίσκεται στην Υεμένη..Δεν εγκαταλείπουμε στη ζωή, ακόμη κι αν είμαστε στα όρια. Δυναμώνουμε και προχωράμε μπροστά παρ' όλες τις αντιξοότητες.

Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ

«Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς».

Πολλὲς φορὲς ἐπανέλαβα αὐτὴ τὴν προσευχὴ τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ ἐπὶ γῆς ἀναμάρτητη ζωή μας ἀνοίγει τὶς πύλες τοῦ Οὐρανοῦ. Δὲν εἶναι ὁ πλοῦτος τῶν γνώσεων ποὺ σῴζει τὸν ἄνθρωπο.

Εἶναι ἡ ἀναμάρτητη ζωὴ ποὺ μᾶς προετοιμάζει γιὰ τὴ ζωὴ μὲ τὸν Θεὸ στὸ μέλλοντα αἰῶνα. Ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματός μας διδάσκει τὶς αἰώνειες ἀλήθειες κατὰ τὸ μέτρο ποὺ ζοῦμε σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολές:

«Ἀγαπήσεις τὸν Θεό σου, τὸν Δημιουργό σου, μὲ ὅλο τὸ εἶναι σου καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν». Ναί, κρατεῖτε πάντοτε αὐτὲς τὶς ἐντολές.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

Πως μπορώ να βρω παρηγοριά Γέροντα μου όταν είμαι στεναχωρημένος;

Να καταφύγεις στην προσευχή. Και μόνον το κεφάλι σου να ακουμπήσεις σε μία εικόνα, θα βρεις παρηγοριά. Κάνε το κελλί σου σαν εκκλησάκι με εικόνες που σε αναπαύουν , και θα δης, θα βρίσκεις μέσα σε αυτό πολλή παρηγοριά.

-Μερικές φορές, Γέροντα, κατά την ώρα της προσευχής ασπάζομαι τις εικόνες. Είναι σωστό;

-Σωστό είναι . Κανονικά έτσι πρέπει να ασπαζόμαστε τις εικόνες: Να ξεχειλίζει η καρδιά μας από αγάπη προς τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους, και να πέφτουμε , να προσκυνούμε τις άγιες εικόνες τους.

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος

«Η πολυχρόνια υπομονή οδηγεί στην ταπείνωση. Η ταπείνωση οδηγεί στην υγεία της ψυχής. Η υγεία της ψυχής στη γνώση του Θεού. Η γνώση του Θεού, στην αγάπη του Θεού. Και τέλος, η αγάπη του Θεού, στη χαρά του Θεού, τη γλυκύτερη όλων».

Αρχιμανδρίτης Ανανίας Κουστένης

«Στη Δευτέρα Παρουσία θα παρουσιαστούν άνθρωποι, στους οποίους έχουμε προσφέρει αγάπη έμπρακτη.

Και θα πουν στον Κύριο: “Αυτός μου έδωσε να φάω, αυτός με σκέπασε, αυτός με συγχώρεσε, αυτός μου έδειξε την πόρτα της εκκλησίας, αυτός με έφερε κοντά Σου. Κάνε τον ό,τι νομίζεις”. Αυτή η αγάπη, η έμπρακτη, η διφυής, που απευθύνεται στη ψυχή και στο σώμα του ανθρώπου, θα σταθεί πρεσβευτής για τον καθένα μας μπροστά στον Εύσπλαχνo Πλάστη.

Και η Παναγία τότε, όπως λέει η παράδοση, θα σηκώσει τα χέρια Της και θα παρακαλέσει, για τελευταία φορά, τον φιλάνθρωπο Χριστό, να συγχωρήσει όλους τους ανθρώπους».

Λόγοι αββά Ζωσιμά

Εμείς οι άνθρωποι δεν γνωρίζουμε να αγαπάμε και να εκτιμούμε ο ένας τον άλλο.* Χάσαμε τη φρόνηση μας. Χρειάζεται να αντέξει κανείς λίγο τον αδελφό του, όταν είναι θυμωμένος ή στεναχωρημένος. Γιατί μετά απο λίγο θα συνέλθει εκείνος και αντιλαμβανόμενος πως τον άντεξε, θα είναι έτοιμος και την ίδια του τη ζωή να δώσει για χάρη του.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Ο δρόμος της σωτηρίας μας είναι σπαρμένος με αγκάθια και πονάμε και ματώνουμε, αλλά υπομονή και θα έλθη η ευλογημένη ώρα, που οι πόνοι και τα αίματα θα γράψουν τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής!

Τότε θα ευλογούμε τον Θεό, που με την άπειρη σοφία Του βρήκε τον πόνο και τις θλίψεις ως μέσα μεγάλης σωτηρίας.

Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

"Όποιος διαβάζει όρθιος την Καινή Διαθήκη και κυρίως τα Ευαγγέλια, την ώρα εκείνη κάνει και λατρεία και προσευχή και μελέτη των Γραφών και ό, τι άλλο ωραίο. Και πολλές φορές χωρίς να το καταλαβαίνει".

Μακαριστός Πατριάρχης Σερβίας Παύλος

«Μήν μιλάτε στους ανθρώπους για τον Κύριο, αν δεν θέλουν να ακούσουν για' Αυτόν. Ζήστε όπως ο Κύριος και οι ίδιοι θα σας ρωτήσουν για να μάθουν ...»

Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης

Όταν ακούς πόνο, προσεύχου γι' αυτόν που πονάει: Όχι ο Θεός να τον απαλλάξει από τον πόνο, αλλά να του δώσει υπομονή. Γιατί μέσα στον πόνο, βρίσκεται ο Θεός.

Πατήρ Ευμένιος Σαριδάκης

«Η προσευχή είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, ανεβάζει τον άνθρωπο ψηλά αν προσεύχεται με ταπείνωση και συντριβή καρδίας».

Όσιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης

"Να προσεύχεσαι για να γίνεις καλύτερος. Να εκκλησιάζεσαι πολύ τακτικά, να εξομολογείσαι συχνά και να κοινωνείς και θα σου φεύγουν όλες οι φοβίες και τα ψυχικά τραύματα που έχεις."

Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

Ἡ ψεύτικη συμπεριφορὰ τῶν γονέων, ὅσο καὶ καλὴ νὰ φαίνεται, δὲν πληροφορεῖ ἐσωτερικὰ τὰ παιδιά, γι' αὐτὸ καὶ δὲν ὑποτάσσονται, οὔτε καὶ στὸν αὐστηρὸ τρόπο ὑποτάσσονται. Ἐὰν φαίνονται πού ζαρώνουν, αὐτὸ τὸ κάνουν, γιατὶ δὲν μποροῦν πρὸς τὸ παρὸν νὰ κάνουν καὶ ἀλλιῶς. Ὅταν ὅμως μεγαλώσουν λίγο καὶ δὲν ἔχουν πολὺ τὴν ἀνάγκη τῶν γονέων, τότε κλωτσᾶνε ἄσχημα καὶ βγάζουν καὶ ὅλο τὸ ἀποθηκευμένο μέσα τους ἄχτι στοὺς γονεῖς τους.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης Αριζονίτης

«Ήταν κάποιος αυτοκράτορας στο Βυζάντιο και κατά συνεργία του διαβόλου, διέφθειρε μια μοναχοκόρη, η μάνα της οποίας ήταν μια ευσεβέστατη χήρα. Η ευσεβής αυτή μητέρα, διαμαρτύρονταν στην Παναγία προσευχομένη και Την παρακαλούσε να τιμωρήσει τον αυτοκράτορα, για το μεγάλο κακό που προξένησε στην κόρη της.

Έκανε πολλές παρακλήσεις η μάνα και μια μέρα της παρουσιάζεται η Παναγία και λέει στην μητέρα: Θα του έκανα κακό, θα τον τιμωρούσα τον αυτοκράτορα, αλλά δεν με αφήνει η δεξιά του. Ο αυτοκράτορας ήταν πολύ ελεήμων και οι ελεημοσύνες που έκανε, δεν άφηναν και εμπόδιζε την Παναγία να τον τιμωρήσει. Σκεφθείτε λοιπόν, πόση δύναμη έχει αυτή η αρετή!».

Όσιος Αμφιλόχιος Μακρής

«Πρέπει νὰ εἴμαστε ἄνθρωποι τῆς χάριτος καὶ ὅποιος μᾶς πλησιάζει νὰ ξεκουράζεται. Νὰ τοὺς βλέπουμε ὅλους ἀνώτερους, ὅσες ἀδυναμίες καὶ ἂν παρουσιάζουν. Νὰ μὴ φερόμαστε μὲ σκληρότητα, ἀλλὰ πάντοτε νὰ ἔχουμε στὴ σκέψη μας ὅτι εἶναι καὶ ὁ ἄλλος τοῦ αὐτοῦ προορισμοῦ».

Άγιος Παΐσιος

«Ρίξτε το μεγαλύτερο βάρος του αγώνα σας στην προσευχή, γιατί αυτή μας κρατεί σε επαφή με το Θεό. Και η επαφή αυτή πρέπει να είναι συνεχής. Η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής, είναι ανάγκη της ψυχής και δεν πρέπει να θεωρείται αγγαρεία. Η προσευχή για ν' ακουστεί από το Θεό πρέπει να γίνεται με ταπείνωση, με συναίσθηση βαθιά της αμαρτωλότητας μας, και να είναι καρδιακή. Εάν δεν είναι καρδιακή, δεν ωφελεί. Ο Θεός ακούει πάντοτε την προσευχή του ανθρώπου που είναι πνευματικά ανεβασμένος. Η μελέτη της Αγίας Γραφής βοηθάει πολύ την προσευχή, θερμαίνει την ψυχή και μεταφέρει τον προσευχόμενο σ' ένα πνευματικό χώρο. Η προσευχή είναι ξεκούραση».

Όσιος Νικόδημος Αγιορείτης

«Όποιος θέλει να καταπολεμήσει τις επιθυμίες της σάρκας, πρέπει να ικανοποιήσει τις πνευματικές επιθυμίες της ψυχής του. Ποιες είναι αυτές; Είναι η εργασία των ζωοποιών εντολών του Κυρίου, η αδιάλειπτη προσευχή, η ανάγνωση των Αγίων Γραφών και των ψυχωφελών βιβλίων, η αγάπη, η φιλαδελφία, τα θεία νοήματα, η νηστεία, η εγκράτεια και γενικά όλες οι αρετές»

Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Ποτέ δεν είδα εγώ να γίνει διόρθωση με θυμό, αλλά πάντοτε με αγάπη. Τότε και ο νουθετούμενος θυσιάζεται. Λοιπόν έτσι να κάνετε. Πάρε παράδειγμα από τον ίδιο τον εαυτό σου. Πότε ημερεύεις; Με τις ύβρεις, ή με την αγάπη;

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Πόση χαρά είναι για μας ότι ο Κύριος όχι μόνο συγχωρεί τα αμαρτήματά μας, αλλά και δίνει στην ψυχή την γνώση Του, αρκεί μόνο να ταπεινωθεί. Κι ο τελευταίος φτωχός μπορεί να ταπεινωθεί και να γνωρίσει τον Θεό με το Άγιο Πνεύμα. Δεν χρειάζονται ούτε χρήματα, ούτε τίτλοι για να γνωρίσει κανείς τον Θεό, *αλλά μονάχα η ταπείνωση

Όσιος Ιωσήφ Ησυχαστής

Προσέχετε νά μήν ἐπαινῆτε ἕνας τόν ἄλλον κατά πρόσωπον. Διότι βλάπτει καί τούς τελείους ὁ ἔπαινος, ὄχι ἐσᾶς ὅπου εἶσθε ἀκόμη ἀδύνατοι... Ἕναν Ἅγιον τόν εἶπεν ἕνας μουσαφίρης τρεῖς φορές ὅτι πλέκει καλά τό ἐργόχειρον. Καί τήν τρίτην φοράν τόν εἶπεν ὁ Ἅγιος: - Ἀφ΄ ὅτου εἰσῆλθες ἐδῶ, ἄνθρωπε, ἐδίωξες τόν Θεόν ἀπ΄ ἐμοῦ!

Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Σύννεφα είναι θα περάσουν. Μη φοβήσαι τους πειρασμούς. Καν πέσεις πολλάκις, ανάστα. Μη χάνεις την ψυχραιμίαν σου. Μην απογοητεύεσαι. Σύννεφα είναι και θα περάσουν.

Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

«Για οποιαδήποτε άδικη κατηγορία εις βάρος σου να μην αγανακτείς, ούτε από μέσα σου. Είναι κακό. Το κακό αρχίζει από τις κακές σκέψεις. Όταν πικραίνεσαι και αγανακτείς, έστω μόνον με τη σκέψη, χαλάς την πνευματική ατμόσφαιρα. Εμποδίζεις το Άγιο Πνεύμα να ενεργήσει και επιτρέπεις στο διάβολο να μεγαλώσει το κακό. Εσύ πάντοτε να προσεύχεσαι, να αγαπάς και να συγχωρείς, διώχνοντας από μέσα σου κάθε κακό λογισμό».

Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Λές πώς πολλοί ἄνθρωποι πάσχουν ἀπό πολλές δυστυχίες καί ἀπό κακούς ἀνθρώπους. Σέ παρακαλῶ ὅμως, ταπείνωσε τόν ἑαυτό σου κάτω ἀπό τό ἰσχυρό χέρι τοῦ Θεοῦ καί τότε ἡ χάρη θά σέ διδάξη καί θά ἐπιθυμῆς καί σύ ὁ ἴδιος νά πάσχης γιά τήν ἀγάπη τοῦ Κυρίου.

Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής

"Χωρίς πειρασμό δε γνωρίζονται οι αγνές ψυχές, δε φαίνεται η αρετή, δε διακρίνεται η υπομονή. Χωρίς πειρασμούς είναι αδύνατη η υγεία της ψυχής".

Ιερός Χρυσόστομος

«Όποιος αγαπά αυτόν που τον αγαπά, δεν κάνει κάτι σπουδαίο.

Όταν όμως ευεργετεί αυτόν που τον μισεί, αυτός κυρίως είναι άξιος επαίνου και βραβείου. Να αγαπήσεις τον εχθρό σου.

Διότι έτσι δεν ευεργετείς αυτόν, αλλά τον εαυτόν σου. Πώς;

Δείχνοντας αγάπη στον εχθρό, κάνεις τον εαυτόν σου ίσο με τον Θεό!».

Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβιτης

Αυτός που αγρυπνεί τη νύκτα στην προσευχή, την άλλη μέρα μπορεί να εργασθεί πιο καλά, διότι τον χαριτώνει ο Θεός κι ανανεώνεται ψυχικά.

Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

Να κάνετε τούς άλλους να σας καμαρώνουν...

Να σας αγαπούν...

Να χοροπηδουν από τη χαρά τους, όταν σας συναντούν...

Όσιος Αμφιλόχιος Μακρής

«Μὲ ἕνα καλὸ λόγο γιὰ τὸν πλησίον σου, ὑπερασπίζοντας τὸν ἀγοράζεις τὸν Παράδεισο».

Αγίου Παΐσιου Αγιορείτου

Ο κόσμος, Γέροντα, ύστερα από την αναγνώριση ενός Αγίου βοηθιέται περισσότερο; – Φυσικά βοηθιέται. Οι Άγιοι, όταν αναγνωρίζωνται από την Εκκλησία, αισθάνονται υποχρέωση να μας βοηθούν· αναγκάζονται κατά κάποιον τρόπο να βοηθούν περισσότερο, αλλά και ο Θεός τους στέλνει να βοηθούν τον κόσμο.

Από το βιβλίο: Ο Όσιος Γεώργιος της Δράμας

Όταν η γιαγιά της Παρασκευής Παπαδόπουλου επισκέφθηκε το μοναστήρι, συνομιλώντας με τον Γέροντα (Άγιο Γεώργιο Καρσλίδη), έκπληκτη άκουσε να της λέει: "Εσύ, δύο άνδρες έχασες και ούτε σάβανα, ούτε κηδείες τους έκανες! Γιατί δεν έκανες τα απαραίτητα για την ψυχή τους;". Πράγματι, αυτή ήταν η αλήθεια. Τον πρώτο της σύζυγο τον σκότωσαν οι Τούρκοι στο Ερζερούμ, στην Τουρκία. Όταν ήρθε στην Ελλάδα ξαναπαντρεύτηκε, αλλά τον δεύτερο άντρα της τον σκότωσαν οι Βούλγαροι το 1941. "Τι να κάνω τώρα Γέροντα;". Εκείνος τη συμβούλεψε να σαβανώσει στη θέση των δικών της νεκρών δύο άλλους. "Μόλις ακούσεις ότι κάποιος πέθανε" της είπε "τρέξε να τον σαβανώσεις". Τον ευχαρίστησε κι έφυγε. Λίγο χρονικό διάστημα μετά την εκπλήρωση της εντολής του Γέροντα είδε τους δύο συζύγους της ντυμένους στα άσπρα και χαρούμενους.

Περιοδικό "Ο Σωτήρ"

Είχε συνέπειες η θαρρετή ομολογία του πρώην τυφλού. Δέχθηκε την περιφρόνηση, την απόρριψη, την περιθωριοποίηση των Ιουδαίων, επειδή δεν έκρυψε την αλήθεια απέναντι στις απειλές τους. Έλαβε όμως και τη μεγαλύτερη ευλογία της ζωής του. Διότι τότε που φάνηκε ότι έμεινε μόνος, τότε τον επισκέφθηκε ο ίδιος ο Θεός! Τότε δέχθηκε τη θεία αποκάλυψη και προσκύνησε τον Υιό του Θεού.

Ιερός Αυγουστίνος

«Αν σιωπάς, να σιωπάς από αγάπη. Αν μιλάς, να μιλάς από αγάπη. Αν διορθώνεις κάποιον, να τον διορθώνεις από αγάπη. Αν συγχωράς, να συγχωράς από αγάπη. Πρόσθεσε την αγάπη και τότε όλα ωφελούν. Αφαίρεσε την αγάπη και τότε τίποτε δεν ωφελεί... Στο βάθος της καρδιάς σου, να έχεις τη ρίζα της αγάπης. Από μια τέτοια ρίζα, μόνο καλό μπορεί να προέλθει. Αγάπα τον Θεό και κάνε ό,τι θέλεις!».

Άγιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ

Σε κανέναν μην παραδώσετε τον Χριστό! Ας είναι ο μοναδικός βασιλιάς της καρδιάς σας! Η πίστη στον Χριστό είναι η πραγματική ζωή, η ζωή του ίδιου του Χριστού. Με την αγάπη μας προς τον Χριστό, θα παραμείνουμε ασάλευτοι. Κάθε παρεξήγηση, κάθε θλίψη μας, να την υπομένετε ως ζωή του Χριστού.

Υπάρχουν πολλές οδοί προς το "απόλυτο" της ανθρωπότητας, αλλά δεν υπάρχει καμία που θα μπορούσε να συγκριθεί με την οδό του Χριστού, παρά τις οποιεσδήποτε δυσκολίες. Αν ο Κύριος όρισε να πεθάνουμε, θα πεθάνουμε με τη συνείδηση της αγάπης Του, η οποία τον οδήγησε στον Σταυρό.

Όσιος Ιωσήφ Ησυχαστής

Μη ζητάς στις θλίψεις σου παρηγοριά από τους ανθρώπους για να παρηγορηθείς από τον Θεό.

Γέροντας Ευμένιος Σαριδάκης

«Να βλέπουμε τις αρετές των άλλων και τα δικά μας ελαττώματα. Έτσι θέλει ο Θεός. Έτσι είν’ ωραία».

Όσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

“Όποιος αγαπάει λίγο, δίνει λίγο, όποιος αγαπάει περισσότερο δίνει περισσότερο κι όποιος αγαπάει πάρα πολύ τί έχει αντάξιο να δώσει; Δίνει τον εαυτό του”.

Μέγας Βασίλειος

«Εάν μας δει ο Θεός να δεχόμαστε τα παρόντα δυσάρεστα με ευγνωμοσύνη, ή θα απομακρύνει τα λυπηρά, ή θα μας αμείψει με τα μεγάλα στεφάνια της υπομονής».

π.Ανανίας Κουστένης

«Όλοι μια αγκαλιά θέλουνε. Όλοι μια αγκαλιά γυρεύουνε. Ε, αυτή είναι του Χριστού η αγκαλιά. Ο οποίος τη στήνει στα τρίστρατα της ζωής μας. Και στα αδιέξοδα περιμένει!

Και τότε, απελπισμένοι απ’όλους και απ’όλα, και απ’τον εγωιστή εαυτό μας, πέφτουμε στην αγκαλιά του Θεού (τουλάχιστον οι καλοπροαίρετοι) άνευ όρων και ορίων.

Και παραδινόμαστε στην αγάπη του Θεού. Και αυτό είναι θαύμα. Δεν αφήνει τον κόσμο του ο Θεός! Δεν αφήνει ο Χριστός. Μας έχει πληρώσει με το αίμα του και τη ζωή του!»

Άγιος Παΐσιος

Μακάριοι όσοι προτιμούν να αδικούνται παρά να αδικούν και δέχονται ήρεμα και σιωπηλά τις αδικίες, διότι αυτοί φανερώνουν εμπράκτως με αυτό ότι πιστεύουν εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα και Αυτόν περιμένουν να δικαιωθούν και όχι τους ανθρώπους, για να εξοφλήσουν εδώ με ματαιότητα.

Άγιος Ισαάκ ό Σύρος

«Γνώριζε ότι χωρίς πειρασμούς βρίσκεσαι μακριά από το δρόμο του Θεού και δεν περπατάς στα ίχνη των αγίων».

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος

«Τα χαρίσματα του Θεού έρχονται μόνα τους, αν ο τόπος της καρδιάς είναι καθαρός».

Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

«Ενα όμορφο πρόσωπο κάποτε γερνάει… Ένα ωραίο σώμα κάποτε χαλάει…. Μια ψυχή όμως γεμάτη καλοσύνη και αγάπη δεν χαλάει και δεν γερνάει ποτέ….».

Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης

«Δεν υπάρχει γλυκύτερο πράγμα από το να έχει κανείς αναπαυμένη τη συνείδηση του. Φτερά νιώθει μέσα του’ πετάει».

π. Ανανίας Κουστένης

Ένας άνθρωπος που κάνει ένα κακό η πολλά δέ σημαίνει ότι είναι για πέταμα. Έχει και καλές πλευρές και στο βίο του έχει κάνει και καλές και θεάρεστες πράξεις. Γι' αυτό μή βλέπουμε άσπρο και μαύρο, αδελφοί μου. Γιατί είναι λάθος αυτό. Ούτε από ένα σημείο, δύο ή τρία σημεία μπορούμε να κρίνουμε τον άνθρωπο, αλλά από το σύνολο της ζωής του και κυρίως από τή μετάνοιά του. Αν κρίνουμε τον απόστολο Πέτρο απ' τη στιγμή που έβγαλε το μαχαίρι και έκοψε το αυτί, θα τον πούμε φονιά. Κι όμως ο απόστολος Πέτρος είναι ο πρωτοκορυφαίος. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε εύκολοι στην κρίση και στην κατάκριση και στην καταδίκη. Ας το προσέχουμε αυτό, γιατί είναι από τα δύσκολα σημεία της ζωής μας και μας κλέβει τόσο εύκολα και συνάμα μας αφαιρεί τόσο μεγάλη θεία χάρη και μένουν οι ψυχές μας έρημες από θεία χάρη. Και λέμε: " Ενώ νηστεύω, ενώ δεν έκλεψα, ενώ δεν αδίκησα, ενώ, ενώ..., γιατί να μην αισθάνομαι λίγο καλά;" Διότι κρίνουμε και κατακρίνουμε, παίρνουμε τη θέση κριτού του Χριστού, αυτό μόνο ο αντίχριστος το κάνει. Γι' αυτό ακριβώς πριν έρθει ο Κύριος δεν μπορούμε να κατακρίνουμε κανέναν τελεσίδικα.

Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης

«Δεν υπάρχει γλυκύτερο πράγμα από το να έχει κανείς αναπαυμένη τη συνείδηση του. Φτερά νιώθει μέσα του’ πετάει».

Περιοδικό "Ο Σωτήρ"

Είχε συνέπειες η θαρρετή ομολογία του πρώην τυφλού. Δέχθηκε την περιφρόνηση, την απόρριψη, την περιθωριοποίηση των Ιουδαίων, επειδή δεν έκρυψε την αλήθεια απέναντι στις απειλές τους. Έλαβε όμως και τη μεγαλύτερη ευλογία της ζωής του. Διότι τότε που φάνηκε ότι έμεινε μόνος, τότε τον επισκέφθηκε ο ίδιος ο Θεός! Τότε δέχθηκε τη θεία αποκάλυψη και προσκύνησε τον Υιό του Θεού.

Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

«Όταν ο αδελφός μας σφάλλει, εμείς πρέπει να βαστάξουμε τον πειρασμό του. Η αληθινή αγάπη, μας εμπνέει να κάνουμε θυσίες χάριν του πλησίον... Χωρίς θυσία, με την κατάκριση μας, σπρώχνουμε τον αδελφό μας, που αμάρτησε, να πέση πιο χαμηλά, ενώ με τη σιωπηλή θυσία της αγάπης μας και τη μυστική προσευχή μας για εκείνον, ξυπνάμε την συνείδησή του, που σηκώνεται και τον κατηγορεί κι έτσι μετανοεί και διορθώνεται. Με την σιωπή σου βοήθησες το παιδί».

ΟΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ

Πολλές φορές συμβαίνει στον αγωνιζόμενο, να μην ημπορή να νικήση τον παλαιό άνθρωπο, διότι είναι τόσο πολύ αιχμαλωτισμένος από τα πάθη του, παρ’ όλο πού αυτός τα μισεί, τα αποστρέφεται, δεν τα θέλει· και αυτή η κατάστασι θεωρείται κατά την παράδοσι της Εκκλησίας, ζωή μετανοίας. Τότε μόνο δεν θεωρείται μετάνοια, όταν παύση ο άνθρωπος να αγωνίζεται και λέγει: «Δεν ημπορώ πλέον. Δεν υπάρχει για μένα τίποτε». Αυτό λέγεται απόγνωσι και το καταδικάζει η Εκκλησία ως βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος· περικόπτει και απορρίπτει αυτό το μέλος ως σάπιο, ως βλάσφημο, στρεφόμενο κατά της αγαθότητας του Θεού.

Απόφθεγμα των Αγίων Πατέρων

“Όταν αδικείσαι να μη λες: «Να το βρει από τον Θεό», γιατί τότε καταριέσαι με ευγένεια”.

Όσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

«Όποιος αγαπάει λίγο, δίνει λίγο· όποιος αγαπάει περισσότερο δίνει περισσότερο κι όποιος αγαπάει πάρα πολύ τί έχει αντάξιο να δώσει: Δίνει τόν έαυτό του…»

Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσα

Ο Κύριος κάλεσε τον καθένα από μας στην ύπαρξη με ένα συγκεκριμένο στόχο και σχέδιο. Και το παραμικρό χορταράκι αυτού του πλανήτη έχει ένα είδος αποστολής εδώ στη γη.

Γέροντας Ευμένιος Σαριδάκης

«Ο Θεός μας σώζει δωρεάν και όχι γιατί το αξίζομε».

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει πόσο αγαπάει ο Θεός τον άνθρωπο! Η αγάπη Του δεν συγκρίνεται με τίποτε! Δεν έχει όρια! Είναι τόσο μεγάλη που, κάτι ελάχιστο αν αισθανθεί ο άνθρωπος από την αγάπη αυτήν, η πήλινη καρδιά του δεν μπορεί να την αντέξει, διαλύεται γιατί είναι πηλός. Ο Θεός πολλές φορές επιτρέπει να πέσει άφθονη η αγάπη Του στα πλάσματά Του και τότε η ψυχή μας θερμαίνεται και βλέπουμε ότι είναι τόσο γλυκειά η θεία αγάπη, τόσο μεγάλη, που δεν την αντέχουμε και φθάνουμε στο σημείο να πούμε: «Θεέ μου, φθάνει! Ελάττωσε λίγο την αγάπη Σου, γιατί δεν την αντέχω».

Όσιος Ισαάκ ο Σύρος

Η υψηλοφροσύνη μας απομακρύνει από το Θεό Να πορεύεσαι στη ζωή σου με απλότητα, και μην κάνεις το σοφό μπροστά στο Θεό. Η πίστη πηγαίνει οπου υπάρχει απλότητα, ενώ η υψηλοφροσύνη ακολουθεί τον άνθρωπο, που κάνει λεπτούς και έξυπνους συλλογισμούς, και παρουσιάζει τα πράγματα διαφορετικά από ότι είναι στην πραγματικότητα. Αυτό όμως τον απομακρύνει από το Θεό.

Άρχιμανδρίτης Ιουστίνος Πόποβιτς

«Η ζωή άνευ του Χριστού, ο θάνατος άνευ του Χρι­στού, η αλήθεια άνευ του Χριστού, ο ήλιος άνευ του Χρι­στού και τα σύμπαντα χωρίς Αυτόν, - όλα είναι τρομερά ανοησία, ανυπόφορον μαρτύριον, σισύφειος βάσανος, κόλασις! Δεν θέλω ούτε την ζωήν, ούτε τον θάνατον άνευ Σού, Γλυκύτατε Κύριε! Δεν θέλω ούτε την αλήθειαν, ούτε την δικαιοσύνην, ούτε τον παράδεισον, ούτε την αιωνιότητα. Όχι, όχι! Εσέ­να μόνον θέλω. Εσύ μόνο να είσαι εις όλα, εν πάσι και υ­περάνω όλων.....!»

Γέροντας Ευμένιος Σαριδάκης

Στις προσευχές μας το καλύτερο είναι να ζητούμε από τον Θεό να γίνεται το θέλημά Του. Αυτό είναι το πιο ωραίο, το πιο ωφέλιμο, το πιο ασφαλές. Δεν υπάρχει φόβος να πάθουμε καμμιά ζημιά. Έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος να πάθουμε τίποτε.

Άγιος Παϊσιος Αγιορείτης

«Τίποτα δεν γίνεται δίχως την Πρόνοια του Θεού και όπου υπάρχει η Πρόνοια του Θεού, σίγουρα αυτό που θα συμβεί, όσο πικρό και αν είναι, θα φέρει ωφέλεια στην ψυχή. Οι ακρίδες, οι πόλεμοι, η ανομβρία, οι αρρώστιες είναι μάστιγες. Όχι ότι ο Θεός θέλει να παιδαγωγήσει έτσι τον άνθρωπο, αλλά είναι συνέπεια της απομακρύνσεως του ανθρώπου από τον Θεό. Όλα αυτά συμβαίνουν, γιατί ξεφεύγει ο άνθρωπος από τον Θεό. Έρχεται η οργή του Θεού, για να θυμηθεί ο άνθρωπος τον Θεό και να ζητήση βοήθεια... δεν είναι ότι ο Θεός τα κανονίζει έτσι και βγάζει μία διαταγή να έρθη κάποια συμφορά στον άνθρωπο, αλλά ο Θεός βλέπει, μέχρι που θα φθάσει η κακία των ανθρώπων και ότι δεν θα αλλάξουν και γι' αυτό επιτρέπει να συμβεί μία συμφορά, για να συνετιστούν. Όχι ότι τα κανόνισε έτσι ο Θεός».

Ιερός Χρυσόστομος

«Για να ζήσει κανείς αιώνια, πρέπει να έχη πίστη στο Χριστό, πίστη που τρέφεται και με τα καλά έργα. Όποιος δεν έχει πίστη στο Χριστό, ακόμα και αν κάνει κ