ΑΚΡΟΑΣΗ ΒΙΩΝ ΑΓΙΩΝ

ΜΗΝΟΛΟΓΙΟ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΟΣΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ

8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ